Đời đời nhớ ơn các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ DÂNG LỄ
STT Người dâng lễ Liệt sĩ Lời tưởng niệm Dâng hoa Dâng hương
91 Bùi Thị Ngọc Lan Bùi Mão Kính viếng hương hồn bố Bùi Mão và các liệt sĩ
92 Nguyễn Minh Thông Nguyễn Như Mỹ Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ
93 Nguyễn Minh Thông Nguyễn Như Mỹ Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sy
94 lâm quốc chính Lâm đức Kiểm cùng anh Đảm hưng yên Thế là sắp được nửa thế kỷ các anh hy sinh rồi,em sẽ cố gắng đưa các anh về với quê hương .các anh sống khôn thác thiêng soi đường chỉ lối cho em nhé.
95 Hoàng Quý Trinh Văn Sơn con tưởng nhớ người cậu kính yêu mà con chưa được biết mặt
96 Lê Hoàng Phạm Bình Điến Anh giờ nằm nopwi đâu, sao chưa về với các em và gia đình, quê hương
97 Nguyễn Đình Hiệp Tất cả các liệt sĩ Kính viếng linh hồn các anh hùng liệt sĩ
98 Hoàng Mạnh Trinh Hoàng Xuân Triêm Nhân lễ 100 ngày mất của Mẹ con chưa vào thắp hương mộ phần của Cha được cho con dâng lễ từ xa, mong Cha xá tội cùng đón Mẹ con về nơi cực lạc cho trọn đạo phu thê!
99 Hoàng Mạnh Trinh Hoàng Xuân Triêm Nhân lễ 100 ngày mất của Mẹ con chưa vào thắp hương mộ phần của Cha được cho con dâng lễ từ xa, mong Cha xá tội cùng đón Mẹ con về nơi cực lạc cho trọn đạo phu thê!
100 Hoàng Mạnh Trinh Hoàng Xuân Triêm Nhân lễ 100 ngày mất của Mẹ con chưa vào thắp hương mộ phần của Cha được cho con dâng lễ từ xa, mong Cha xá tội cùng đón Mẹ con về nơi cực lạc cho trọn đạo phu thê!