Đời đời nhớ ơn các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ DÂNG LỄ
STT Người dâng lễ Liệt sĩ Lời tưởng niệm Dâng hoa Dâng hương
101 Đồng Phương Hồng Bùi Mão Kính dâng các anh hùng liệt sỹ
102 Lê Quý Hoàng Trịnh Văn Sơn Cháu tưởng nhớ Cậu, mong cậu an giấc ngàn thu
103 Lê Quý Hoàng Phạm Bình Điến Em mong anh yên nghỉ cõi vĩnh hằng
104 Lê Hoàng Trần Đức Thắng Em cầu mong gia đình tìm được anh
105 Lê Quý Hoàng Trịnh Văn Luật Mong anh yên giấc ngàn thu và gia đình sớm tìm đước anh
106 Lê Quý Hoàng Lê Quý Hiểu Chú thắp hương tưởng nhớ cháu
107 Lê Quý Hoàng Lê Văn Dũng Bạn vẫn mãi bên cạnh tôi
108 Phan sỹ Thao Nguyễn Ngọc cẩm Nhớ bạn chiến đấu Nguyễn Ngọc Cẩm
109 Nguyễn Văn Huy Tất cả các liệt sỹ Đời đời nhớ ơn anh
110 Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Tử Mạch Kính nhớ và tri ân chú - phóng viên chiến trường - Nguyễn Tử Mạch