Đời đời nhớ ơn các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ DÂNG LỄ
STT Người dâng lễ Liệt sĩ Lời tưởng niệm Dâng hoa Dâng hương
111 Lê Kim Hồng Các anh hùng liệt sĩ hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ Quốc Việt Nam. Cầu mong hương linh các liệt sĩ yên nghỉ, phù hộ non sông Đất Việt phát triển và bền vững.
112 Quý hoàng Trịnh Văn Sơn Mong cậu yên giấc ngàn thu, phù hộ các cháu
113 Quý hoàng Phạm Bình Điến thấy tên anh trong nghĩa trang Trường Sơn mà vào thực địa tìm mãi không có. mong anh yên giấc ngàn thu
114 Người con Các anh hùng Tri ân các anh hùng Liệt sĩ