Đời đời nhớ ơn các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ DÂNG LỄ
STT Người dâng lễ Liệt sĩ Lời tưởng niệm Dâng hoa Dâng hương
41 phan sỹ thao Ng ngọc Cẩm tuomu
42 Nguyễn Đình Thương Nguyễn Đình Trường Tổ quốc ghi công em, Người anh hùng bất tử Gia tộc thương nhớ em, Người con trung hiếu vẹn toàn
43 Đình hiệp Lê trung dũng Chúc bác an nghỉ
44 Nguyễn Đình Thương Nguyễn Đình Trường Tổ quốc ghi công em, Người anh hùng bất tử, Gia tộc thương nhớ em, Người con trung hiếu vẹn toàn
45 Đình Hiệp Ngô chí công Kính chúc bác yên nghỉ
46 phan sĩ thao nguyễn ngọc cẩm tưởngn hớ bạn
47 Đình hiệp lê trung dũng Chúc bác an nghỉ
48 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
49 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ
50 Đình Hiệp Lê Trung Dũng Chúc bác an nghỉ