Chủ nhật ngày 24/7/2016
   
DANH MỤC

Chương trình Nghệ thuật " Hồn thiêng sông núi"DÀNH CHO GIỚI THIỆU
Locations of Site Visitors
Đang online: 954
Tổng số: 15,356,548
  Chính sách với các đối tương. khác.
Phấn đấu trong quý II-2012 sẽ xét duyệt hồ sơ chi trả chế độ theo Quyết định 62
Phương Hiền

QĐND Online - Ngày 9-11-2011, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg “Về chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc” (Quyết định 62). Cùng với những quyết định quy định chế độ, chính sách đối với các đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh chống Mỹ cứu nước đã ban hành trước đó, việc thực hiện Quyết định 62 sẽ góp phần làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa…

Theo Ban chỉ đạo nghiên cứu, triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30-4-1975 của Bộ Quốc phòng (Ban chỉ đạo 24/BQP), đến thời điểm hiện nay, các đơn vị, địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn thành việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo các Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8-11-2005; Quyết định 188/2007/TTg ngày 6-12-2007; Quyết đnh 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008 và Quyết đnh 38/2010/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 ca Th tướng Chính ph.

Theo đó, tính đến ngày 15-12-2011, toàn quân đã giải quyết và chi trả chế độ trợ cấp một lần theo các Quyết định 290, Quyết định 188 cho hơn 620.000 đối tượng với tổng số tiền hơn 1.569,3 tỷ đồng. Toàn quốc đã giải quyết chế độ, chính sách cho hơn 935.000 đối tượng theo các Quyết định 142 và Quyết định 38. Cụ thể: 11.105 đối tượng đã được giải quyết chế độ trợ cấp hằng tháng; 923.989 đối tượng đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần với tổng số tiền hơn 3.976,7 tỷ đồng.

Cán bộ chính sách Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách. ( chụp tháng 7-2011). Ảnh: Phú Sơn.

Có thể nói, kết quả thu được sau hơn 5 năm thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước là rất tích cực. Quá trình triển khai thực hiện đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, tích cực với quyết tâm cao, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Với các đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định 62. Theo Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 24/BQP, kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước là động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách trong toàn quân quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan chức năng trong quân đội sẽ chỉ đạo triển khai Quyết định 62 nhanh, hiệu quả, góp phần làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với những đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30-4-1975.

Để việc thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định 62 trong quân đội được nhanh chóng, chính xác, Ban chỉ đạo 24/BQP đã có kế hoạch triển khai cụ thể. Trước hết, các cơ quan chức năng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quyết định quy định địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30-4-1975 để các đơn vị, địa phương làm căn cứ xét duyệt. Đầu quý I-2012, Ban chỉ đạo 24/BQP sẽ tổ chức tập huấn cấp Bộ Quốc phòng về việc thực hiện Quyết định 62 cho các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ làm công tác chính sách của các cơ quan, đơn vị. Nội dung tập huấn gồm quán triệt, triển khai thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Quyết định 62, các thông tư hướng dẫn của các bộ có liên quan, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong quý 1-2012 sẽ hoàn thành tập huấn cho tất cả các đơn vị, địa phương (tập huấn đến cấp xã, phường). Phấn đấu trong quý II-2012 các cấp bắt đầu xét duyệt hồ sơ...

Ban chỉ đạo 24/BQP sẽ tổ chức làm điểm việc triển khai xét duyệt ở các cấp để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung (mỗi quân khu tổ chức làm điểm ở một tỉnh, thành phố; Bộ tư lệnh Thủ đô Hà nội và mỗi tỉnh tổ chức làm điểm tại một huyện). Đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo, hội đồng chính sách và cơ quan chính sách các cấp, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng chuyên môn; tăng cường các hoạt động tư vấn, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách ở cơ sở; phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung các văn bản quy định về chế độ, chính sách, cơ chế, quy trình tổ chức thực hiện, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và kế hoạch, biện pháp thực hiện ở đơn vị.

Vai trò của Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong trong triển khai thực hiện chính sách là rất quan trọng. Ban chỉ đạo 24/BQP đề nghị các cấp hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách đến cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và nhân dân. Đồng thời tích cực tham gia rà soát, phát hiện, xác nhận và xét duyệt bảo đảm đúng đối tượng; tham gia giám sát, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện, phát hiện kịp thời và đề xuất hướng giải quyết các vướng mắc, phát sinh.Bình luận về bài viết Nông Thanh Ph?
5/1/2012 4:41:39 PM
duongchau2011@yahoo.com.vn

tôi tên nông thanh phủ! tôi nhập ngũ năm 1976, phục viên năm 1981, đơn vị C9. tôi thuộc bệnh binh 4/4, tôi được hưởng lương từ năm 1981 - 1987, về sau tôi vào nam và để lại sổ cho người quen lĩnh lương giùm, nhưng tôi không hiểu sao đến năm 1987 tôi nhân được quyết đinh thôi hương luong thương binh bệnh binh, tôi muốn biết lý do tai sao? theo bo luật thương binh xã hội tôi được nhận lương đến khi tôi mất đúng không?. tôi cần nhận được câu trả lời khi tôi đang sinh sống ở ấp tân phước, xã tân tiến, huyện bù đốp, tỉnh bình phước.

Nông Thanh Ph?
5/1/2012 4:42:28 PM
duongchau2011@yahoo.com.vn

tôi tên nông thanh phủ! tôi nhập ngũ năm 1976, phục viên năm 1981, đơn vị C9. tôi thuộc bệnh binh 4/4, tôi được hưởng lương từ năm 1981 - 1987, về sau tôi vào nam và để lại sổ cho người quen lĩnh lương giùm, nhưng tôi không hiểu sao đến năm 1987 tôi nhân được quyết đinh thôi hương luong thương binh bệnh binh, tôi muốn biết lý do tai sao? theo bo luật thương binh xã hội tôi được nhận lương đến khi tôi mất đúng không?. tôi cần nhận được câu trả lời khi tôi đang sinh sống ở ấp tân phước, xã tân tiến, huyện bù đốp, tỉnh bình phước.

nguyen thi luan
5/17/2012 8:00:37 AM
nguyenluan.29@gmail.com

Tôi tên là Nguyễn Thị Luận.tôi muốn hỏi là bố tôi từng đi kháng chiến ở campuchia,là chiến sĩ giỏi nhung bi mất giấy tờ chứng nhận,mất huy chương kháng chiến.hiện sức khỏe yếu do vẫn còn 1 viên đạn trong người từ ngầy hoàn thành nhiệm vụ trở về.Do ko có giấy tờ nên bố tôi ko được hưởng bất cứ chế đọ nào của nhà nước.vậy bố tôi có thể làm gì để được hưởng đúng chính sách nhà nước ko?

Ngô Xuân Nghia
5/23/2012 5:31:20 PM
thieugiagiangheo@gmail.com

tên tôi là Ngô...cha tôi nhập ngũ năm 1972..từng chiên đấu tại chiến trường miền Nam nhưng khi có đợt khám chất độc màu da cam(dioxin).mặc dù có đầy đủ giấy tờ nhưng lại không được khám

nguy?n th? duong h?ng
5/24/2012 3:40:17 PM
dng hng nguyn thi @ yahoo.com.vn

những trường hợp thất lạc các giấy tờ liên quan như qđ phục viên hoặc xuất ngũ có được giải quyết cụ thể giải quyết như thế nào mong cơ quan có thẩm quyền trả lời cụ thể


Họ tên
Email
Mã Bảo vệ
 
Nội dung
Quay lại trang trước

Mua sam thiet bi gia tri loa bose va dan karaoke vi tinh so cho tet Quy Ngo. Giup ca gia dinh benh nhau luon vui ve dip tet den xuan ve !

Giấy phép hoạt động số 144/GP-TTĐT Ngày 4-8-2011 của Cục quản lí Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Bộ Thông Tin - Truyền Thông
Bản quyền thuộc về Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam
Trụ sở : số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình Hà Nội Điện thoại : (04)37349563 - (069) 696573
Fax: (04)37349562 Email: bbtweb@yahoo.com
Người phụ trách: Phan Sỹ Thao