Thứ năm ngày 26/5/2016
   
DANH MỤC

Chương trình Nghệ thuật " Hồn thiêng sông núi"DÀNH CHO GIỚI THIỆU
Locations of Site Visitors
Đang online: 510
Tổng số: 14,851,886
  Liệt sĩ đã quy tập
Danh sách liệt sĩ quê Hà Tây (cũ) tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai

STT Họ tên liệt sỹ Ngày sinh Quê quán Ngày HS Mộ tại
NTLS
1 Bùi Văn Bản 1923 TT Phùng-Đan Phượng-Hà Tây 18/01/1969 Biên Hòa
2 Nguyễn Văn Bạn 1940 Đại Điền-Đại Thiệu-Hà Tây 15/05/1979 Long Khánh
3 Nguyễn Văn Báng 1948 Bai Biền-Tam Hiệp-Hà Tây 16/05/1969 Long Khánh
4 Nguyễn Xuân Bảy 1954 -Đông Phương-Hà Tây 25/04/1975 Long Thành
5 Lê Văn Bình 1955 Hà Cầu-Hà Đông-Hà Tây 07/12/1977 Biên Hòa
6 Lê Văn Bình 1955 Thọ An-Nam Sương-Hà Tây 27/04/1975 Long Thành
7 Tô Văn Bức 1934 -Đông Yên-Quốc Oai 1969 Long Thành
8 Vũ Canh 1947 Văn Hà-Đức Thọ-Hà Tây 25/04/1975 Long Khánh
9 Lê Văn Chén 1952 Hồng Thái-Phú Xuyên-Hà Tây 29/06/1971 Biên Hòa
10 Lê Tuấn Chỉ 1950 Ngọc Hoà-Chương Mỹ-Hà Tây 11/06/1969 Long Thành
11 Nguyễn Đình Chiến 1947 Kiến Hưng-TX Hà Đông-Hà Tây 07/04/1972 Long Khánh
12 Trần Quốc Chính 1948 Tân Hiệp-Quốc Oai-Hà Tây 30/08/1970 Biên Hòa
13 Chu Văn Cù   --Hà Tây   Long Thành
14 Đỗ Xuân Đài 1947 Yê Bái-Ba Vì-Hà Tây 09/10/1974 Thống Nhất
15 Nguyễn Văn Đạt 1948 Phú Triệu-Phú Xuyên-Hà Tây 11/04/1975 Long Khánh
16 Trần Quang Đạt 1952 Phùng Phương-Phúc Thọ-Hà Tây 20/04/1975 Long Khánh
17 Phùng Văn Đệ 1948 Hòa Xá-ứng Hòa-Hà Tây 28/01/1973 Biên Hòa
18 Phu Quốc Điền 1954 Đức Dũng-Đức Thọ-Hà Tây 10/04/1975 Long Khánh
19 Đặng Xuân Đình 1936 Tân Hồng-Quảng Oai-Hà Tây 16/06/1970 Long Khánh
20 Lê Hữu Đoàn 1932 Thanh Đa-Phúc Thọ-Hà Tây 12/09/1971 Long Khánh
21 Nguyễn Văn Đông 1953 -Sơn Tây-Hà Tây 28/04/1975 Long Thành
22 Nguyễn Văn Dụng 1954 Cổ Đô-Ba Vì-Hà Tây 20/04/1975 Long Khánh
23 Nguyễn Xuân Đường 1946 Hà Cầu-Thị Xã Hà Tây-Hà Tây 15/07/1970 Biên Hòa
24 Trần Văn Hai   Hưng Hóa-Thanh Oai-Hà Tây 17/03/1975 Định Quán
25 Trần Văn Hào 1947 -ứng Hòa-Hà Tây 1970 Long Thành
26 Nguyễn Bá Hạt 1936 Xuân Tiến-Chương Mỹ-Hà Tây 28/06/1970 Thống Nhất
27 Hoàng Trung Hiền   -Phúc Thọ-Hà Tây 10/04/1975 Thống Nhất
28 Chu Văn Hiếu   --Hà Tây   Định Quán
29 Vũ ngọc Hòa 1945 Thụy Xuân-Chương Mỹ-Hà Tây 18/01/1970 Long Khánh
30 Nguyễn Văn Hoãn 1946 Thạch Thái-Quốc Oai-Hà Tây 11/04/1975 Long Khánh
31 Nguyễn Bá Hoàng   --Hà Tây 17/03/1975 Định Quán
32 Nguyễn Duy Hoàng 1940 Văn Kê-Hoài Đức-Hà Tây 14/08/1968 Long Khánh
33 Nguyễn Bá Hội 1936 Thanh Thủy-Thanh Oai-Hà Tây 23/02/1969 Biên Hòa
34 Nguyễn Văn Hợp 1953 Thanh Tra-Phú Thọ-Hà Tây 30/01/1973 Biên Hòa
35 Dương Văn Huân   --Hà Tây   Long Thành
36 Nguyễn Văn Huân 1946 Thạch Thất-Quốc Oai-Hà Tây 11/04/1975 Long Khánh
37 Nguyễn Văn Huệ 1954 Phú ổi-Bình Phú-Thạnh Thất 30/04/1975 Long Thành
38 Nguyễn Văn Kéo 1934 Tường Thành-Thanh Hà-Hà Tây 1970 Long Thành
39 Kiều Văn Kết 1949 Phúc Hòa-Phúc Thọ-Hà Tây 30/05/1970 Long Khánh
40 Nông Văn KhÁnh 1943 Tri Viên-Trùng Khánh-Hà Tây 09/1970 Long Khánh
41 Dương Như Khoa   Cộng Hòa-Phú Xuyên-Hà Tây   Biên Hòa
42 Nguyễn Văn Lắc 1948 Vũ Thành-Mỹ Đức-Hà Tây 08/01/1970 Long Khánh
43 Đinh Trọng Lẫm 1953 Liên Hiệp-Quốc Oai-Hà Tây 15/04/1975 Thống Nhất
44 Nguyễn Văn Lăng 1960 Liêm Minh-Thường Tín-Hà Tây 06/02/1971 Long Khánh
45 Đoàn Viết Lợi 1953 Mỹ Hưng-Thanh Oai-Hà Tây 26/04/1975 Long Thành
46 Phạm Văn Lực 1939 Diên Hồng-Chương Mỹ-Hà Tây 08/09/1969 Long Khánh
47 Nguyễn Ngọc Lưu 1932 Sơn Hà-Ý Yên-Hà Tây 15/01/1970 Long Khánh
48 Nguyễn Đình Luyện 1951 --Hà Tây 15/06/1971 Long Thành
49 Mai Văn Mích 1945 -ứng Hòa-Hà Tây 24/04/1970 Long Khánh
50 Mai Văn Mích 1945 Trung Tư-ứng Hòa-Hà Tây 24/04/1975 Long Khánh
51 Trần Văn Minh   --Hà Tây 28/04/1975 Thống Nhất
52 Trần Việt Mỹ 1955 Phụng Thương-Phúc Thọ-Hà Tây 27/04/1975 Long Thành
53 Phạm Văn Năm 1953 Hương Sơn-Mỹ Đức-Hà Tây 07/12/1974 Biên Hòa
54 Dương Văn Ngà 1944 Long Xuyên-Phúc Thọ-Hà Tây 27/06/1970 Biên Hòa
55 Bùi Đức Nghinh 1947 Đồng Lạc-Thạch Thất-Hà Tây 28/02/1968 Biên Hòa
56 Nguyễn Văn Ngọ 1951 Song Phương-Hoài Đức-Hà Tây 20/10/1971 Long Khánh
57 Dương Quốc Ngữ 1941 Long Xuyên-Phú Thọ-Hà Tây 28/06/1975 Long Thành
58 Nguyễn Văn Nhan 1950 Phương Đô-Phúc Thọ-Hà Tây 01/10/1972 Biên Hòa
59 Đỗ Quang Nở 1946 Lê Thanh-Mỹ Đức-Hà Tây 06/03/1968 Long Khánh
60 Đặng Văn Phát 1955 Hồng Phong-Đăng Phong-Hà Tây 25/04/1975 Long Thành
61 Nguyễn Văn Phẩy   ái Quốc-Thường Tín-Hà Tây 26/09/1970 Long Khánh
62 Nguyễn Văn Phong   Nam Quang-Nam Điền-Hà Tây 17/03/1975 Định Quán
63 Nguyễn Hồng Quân 1938 Chí Linh-Phú Xuyên-Hà Tây 13/11/1969 Biên Hòa
64 Nguyễn Hoàng Quảng 1951 Hát Môn-Phú Thọ-Hà Tây 18/03/1975 Định Quán
65 Phùng Văn Quyền 1954 Hợp Tiến-Mỹ Đức-Hà Tây 02/07/1975 Long Thành
66 Nguyễn Bá Sáu 1942 Tân Dân-Phú Xuyên-Hà Tây 03/05/1970 Long Thành
67 Bùi Thanh Sơn   Liên Sơn-ứng Hoà-Hà Tây 20/01/1973 Biên Hòa
68 Kiều Nhật Tấn 1949 --Hà Tây 25/04/1975 Long Thành
69 Nguyễn Quang Thách 1949 Đồng Lạc-Chương Mỹ-Hà Tây 30/01/1974 Long Khánh
70 Từ Văn ThÁnh 1942 -Thường Tín-Hà Tây 1965 Long Thành
71 Lê Đức Thành   -Phúc Thọ-Hà Tây 17/04/1975 Thống Nhất
72 Nguyễn Văn Thao 1935 Phù Hòa-Phú Thọ-Hà Tây 15/10/1969 Long Khánh
73 Đặng Văn Thật   -Thường Tín-Hà Tây 26/04/1975 Thống Nhất
74 Trần Văn Thật 1952 Liên Hà-Đan Phượng-Hà Tây 10/10/1972 Biên Hòa
75 Vương Bá Thị   Tấn Hữu-Quốc Oai-Hà Tây 28/12/1969 Long Thành
76 Nguyễn Trọng Thiêng 1942 Phú Hòa-Chương Mỹ-Hà Tây 07/07/1970 Long Khánh
77 Đỗ Quốc Thiềng   Tân Lập-Đan Phượng-Hà Tây 22/04/1975 Biên Hòa
78 Đào Văn Thình   Quảng Bị-Chương Mỹ-Hà Tây 22/04/1975 Biên Hòa
79 Đỗ Huy Thịnh 1947 Ngọc Mỹ-Quốc Oai-Hà Tây 02/02/1973 Long Khánh
80 Nguyễn Hữu Thịnh 1944 Tân Hội-Đan Phượng-Hà Tây 23/02/1969 Biên Hòa
81 Trần Quang Tho 1953 -Hà Đức-Hà Tây 20/11/1974 Vĩnh Cửu
82 Vũ Ngọc Thỏa 1953 Phúc Hòa-Phúc Thọ-Hà Tây 10/01/1973 Biên Hòa
83 Đinh Văn Thoái 1938 Ba Trại-Ba Vì-Hà Tây 07/04/1972 Long Khánh
84 Nguyễn Duy Thời   Hợp Đông-Chương Mỹ-Hà Tây 13/05/1970 Biên Hòa
85 Trần Văn Thông 1954 Đức Xá-Đức Thọ-Hà Tây 07/02/1970 Long Khánh
86 Nguyễn Như Thưởng 1952 Đồng Quang-Quốc Oai-Hà Tây 26/07/1970 Biên Hòa
87 Nguyễn Văn Tiến 1960 Đồng Lạc-Chương Mỹ-Hà Tây 08/06/1980 Biên Hòa
88 Nguyễn Bình Tình 1950 Sơn Đồng-Hoài Đức-Hà Tây 20/04/1975 Long Khánh
89 Hoàng Trí Trà 1949 Đức Giang-Hoài Đức-Hà Tây 10/10/1972 Biên Hòa
90 Đỗ Huy Trữ 1944 Đông Sơn-Chương Mỹ-Hà Tây   Biên Hòa
91 Nghi Xuân Trường 1937 Ngọc Tảo-Phú Thọ-Hà Tây 06/1969 Long Thành
92 Nguyễn Xuân Trường 1937 Ngọc Bảo-Phú Thọ-Hà Tây 21/06/1969 Biên Hòa
93 Nguyễn Văn Tuy 1931 Cộng Hòa-Quốc Oai-Hà Tây 26/02/1971 Long Khánh
94 Đặng Đình Tuyền 1940 -Chứng Mỹ-Hà Tây 07/1970 Long Thành
95 Bùi Xuân Vân 1949 Văn Phúc-Phúc Thọ-Hà Tây 02/01/1969 Long Khánh
96 Mai Văn Xính 1945 Trung Tú-ứng Hòa-Hà Tây 24/04/1975 Long Khánh


Bình luận về bài viết Chưa có bình luận nào!

Họ tên
Email
Mã Bảo vệ
 
Nội dung
Tin tiếp theo
Quay lại trang trước

Mua sam thiet bi gia tri loa bose va dan karaoke vi tinh so cho tet Quy Ngo. Giup ca gia dinh benh nhau luon vui ve dip tet den xuan ve !

 
Giấy phép hoạt động số 144/GP-TTĐT Ngày 4-8-2011 của Cục quản lí Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Bộ Thông Tin - Truyền Thông
Bản quyền thuộc về Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

Trụ sở : số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình Hà Nội  Điện thoại :  (04)37349563 - 
 (069) 696573 
Fax   :   (04)37349562   Email   :   bbtweb@yahoo.com
Trưởng ban biên tập