Thứ ba ngày 31/5/2016
   
DANH MỤC

Chương trình Nghệ thuật " Hồn thiêng sông núi"DÀNH CHO GIỚI THIỆU
Locations of Site Visitors
Đang online: 1250
Tổng số: 14,896,722
  Liệt sĩ đã quy tập
Danh sách liệt sĩ ở nghĩa trang Tây Ninh - 6


 
TT Họ và tên N. sinh Quê quán Hy sinh
501 Sầu Văn Đặng 0 Châu Cường, Quỳ Hợp Nghệ Tĩnh, 10/5/1978
502 Đỗ Văn Danh 0 Thanh Phước, Gò Dầu,,Tây Ninh 5/29/1962
503 Hồ Tiến Danh 1957 Nghệ Tĩnh, 10/23/1977
504 Hoàng Văn Danh 1954 Đông Hà, Đông Hung, Thái Bình, 3/20/1975
505 Mộ vô danh 0 ,  
506 Ngô Văn Danh 0 Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh, 2/27/1964
507 Nguyễn Khắc Danh 1952 Nghệ Tĩnh, 10/2/1977
508 Nguyễn Thanh Danh 0   11/3/1979
509 Nguyễn Văn Danh 1941 Phước Thạnh, Gò Dầu,, Tây Ninh 12/30/1965
510 Võ Văn Danh 0 Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, 1/4/1969
511 Nguyễn Văn Đành 1951 Ninh Điền, Châu Thành,,Tây Ninh 11/1/1970
512 Ngô Văn Miết (mộ vô danh) 1951 Phước Hậu, Gia Bình, Trảng Bàng, TN, 5/9/1971
513 Nguyễn Hữu Đào 1956 Trưng Vương, Việt Trì, Vĩnh Phú, 3/10/1979
514 Nguyễn Khắc Đào 0 Thạch Đà, Mê Linh, Vĩnh Phú, 9/26/1978
515 Phạm Ngọc Đào 1956 Phú Hồ, Phong Châu, Vĩnh Phú, 4/28/1979
516 Đồng Quang Đạo 1958 Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, 3/5/1979
517 Nguyên Quang Đạo 1958 Phúc Hòa, Phúc Thọ, Hà Sơn Bình, 2/16/1978
518 Nguyễn Văn Đạo 1959 Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình, 5/10/1981
519 Phan Thanh Đạo 1958 Thạch Châu, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh, 10/17/1978
520 Trần Đức Đạo 1957 Nhân Thắng, Gia Lương, Hà Bắc 9/25/1977
521 Trương Văn Đạo 1957 Đông Hải, Thị Xã Thanh Hóa, 2/11/1979
522 Đỗ Văn Đáp 0 Nam Hà, 4/26/1975
523 Nguyễn Văn Đáp 1956 Thạch Bình, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh, 2/12/1979
524 Giáp Văn Đắp 1954 Việt Yên, Tân Yên, Bắc Thái 10/15/1973
525 Nguyễn Tiến Đát 1950 Quỳnh Minh, Quỳnh Côi, Thái Bình, 3/1/1969
526 Phạm Bá Đát 1958 Quãng Hải, Quãng Xương ,Thanh Hóa, 7/30/1978
527 Đỗ Minh Đạt 1917 Viên Đông, Viên Hà, Hà Nam Ninh, 1978
528 Đoàn Văn Đạt 1957 Tiền An, Yên Hưng, Quảng Ninh, 3/1/1979
529 Lê Văn Đạt 0    
530 Phạm Đắc Đạt 1946 An Ấp, Phụ Vực, Thái Bình, 8/1/1972
531 Phan Thế Đạt 1933 Vĩnh Bảo, Hải Phòng, 10/28/1969
532 Phan Thế Đạt 1933 Vĩnh Bảo, Hải Phòng, 10/28/1969
533 Dầu 0 Gò Dầu, Tây Ninh, 1950
534 Nguyễn Văn Dầu 1950 Phước Thạnh, Gò Dầu,, Tây Ninh 4/22/1975
535 Phạm Văn Dầu 0    
536 Phạm Văn Dầu 1941 Châu Thành, Tây Ninh, 7/20/1968
537 Lê Văn Dẫu 1938 Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh, 9/1/1970
538 Mai Xuân Dậu 0    
539 Nguyễn Quang Dậu 1958 Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa, 6/12/1979
540 Nguyễn Văn Dậu 0   12/14/1948
541 Nguyễn Xuân Dậu 1958 Khánh Thượng, Tam Điệp, Hà Nam Ninh, 8/2/1979
542 Vũ Văn Dậu 0    
543 Bùi Xuân Đấu 1953 Chu phong, Kỳ Sơn, Hà Sơn Bình, 3/26/1979
544 Võ Văn Đấu 0 Gia Lộc, Trảng Bàng,Tây Ninh 5/10/1967
545 Phạm Văn Đầu 1950 Thái Hồng, Thái Thụy, Thái Bình, 1/28/1974
546 Nguyễn Văn Đẩu 0 Hà Bắc 2/14/1979
547 Phan Văn Đậu 1958 Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hóa, 4/15/1980
548 Trịnh Đình Đậu 1949 Định Hải, Yên Định, Thanh Hóa, 6/30/1973
549 Trần Văn Phải (út Đấu) 1937 Thanh Bình ,Châu Thành,, Tây Ninh 4/21/1971
550 Nguyễn Văn Đầy 0 Lộc Hưng, Trảng Bàng,,Tây Ninh 5/5/1972
551 Nguyễn Văn Dé 0    
552 Nguyễn Văn Dê 0 Thiệu Văn, Đông Thiệu, Thanh Hóa, 12/21/1978
553 Trần Văn Dễ 0 Tây Ninh, 3/26/1979
554 Huỳnh Văn Đề 1927 Thạnh Đức, Gò Dầu,,Tây Ninh 7/29/1972
555 Để 0    
556 Thành Hiếu Để 1948 An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, 5/21/1905
557 Trần Văn Để 0 Nam Sách, Hải Hưng, 3/25/1975
558 Bùi Xuân Đệ 0 Tân Trào, Thanh Miện, Hải Hưng 8/19/1974
559 Đào Công Đệ 1947 An Cầu, Phù Dực, Thái Bình, 8/29/1968
560 Lê Thành Đệ 0 Tây Ninh, 6/23/1978
561 Vũ Văn Đệ 1950 Thái Dương, Bình Giang, Hải Hưng 4/1/1971
562 Vũ Văn Đệ 1958 Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình, 11/22/1980
563 Kiều Duy Đen 1958 Sen Chiểu, Phúc, Thọ, Hà Sơn Bình, 2/16/1978
564 Nguyễn Phú Đèn 1960 Thanh Long, Thanh Hà, Hải Hưng, 12/18/1978
565 Nguyễn Quân Đền 0 Vĩnh Phú, 4/20/1975
566 Lê Văn Đèo 0 Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh, 12/1/1968
567 Nguyễn Văn Đèo 0 Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh,  
568 Lê Văn Đẹp 0    
569 Phạm Văn Bề (Mười Đẹt) 1936 Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh, 1972
570 Nguyễn Văn Dĩa 1947 An Thạnh, Bến Cầu,,Tây Ninh 7/13/1970
571 Lê Văn Diêm 0    
572 Trịnh Ngọc Diễm 1950 Cẩm Bình, Cẩm Thương, Thanh Hóa, 2/1/1971
573 Tạ Đình Điểm 1954 Tiên Sơn, Việt Yên, Hà Bắc 2/19/1979
574 Vi Văn Diên 1959 Thiện Phủ, Quang Hóa, Thanh Hóa, 2/25/1979
575 Bùi Văn Diễn 0   2/16/1979
576 Nguyễn Ngọc Diễn 1954 Lãn Tranh, Tân Yên, Hà Bắc 3/1/1974
577 Bùi Đình Diện 0    
578 Bùi Văn Diện 1956 An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình, 3/1/1979
579 Đào Văn Diện 1953 Văn Tiến, Văn Giang,,Hải Hưng 5/5/1972
580 Nguyễn Đình Điền 1952 Duyên Hải, Hưng Hà, Thái Bình, 1/1/1973
581 Nguyễn Ngọc Điền 0 Lâm Tranh, Tân Yên, Hà Bắc 3/1/1974
582 Nguyễn Văn Điền 0    
583 Trần Quang Điền 1956 Vương Nội, Hoài Đức, Hà Tây, 3/10/1975
584 Nguyễn Văn Điển 1957 Vũ Đông, Kiến Xương, Thái Bình, 2/16/1979
585 Nguyễn Ngọc Điện 1959 Ấm Hạ, Sông Lô, Vĩnh Phú, 12/5/1979
586 Nguyễn Viết Điện 1956 Thanh Lâm, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh, 1/25/1978
587 Lâm Văn Diệp 1931 Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh, 1/15/1967
588 Nguyễn Văn Diệp 0 Tây Ninh, 11/30/1978
589 Huỳnh Văn Điệp 0   10/10/1964
590 Bùi Văn Diệu 1959 Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, 4/20/1979
591 Lý Kỳ Diệu 0    
592 Nguyễn Văn Diệu 1932 An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh, 10/9/1972
593 Phạm Xuân Diệu 1954 Chương Dương, Đông Hưng, Thái Bình, 12/16/1977
594 Trịnh Văn Diệu 0    
595 Nguyễn Văn Điếu 0 Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh, 5/28/1970
596 Nguyễn Hữu Điều 1951 Trung Dũng, Tiên Lữ, Hải Hưng, 9/5/1978
597 Nguyễn Văn Điều 1957 An Mỹ, Bình Lục, Hà Nam Ninh, 6/16/1979
598 Nguyễn Văn Điều 1959 Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình, 12/17/1977
599 Hoàng Minh Điểu 0    
600 Trịnh Xuân Dinh 1960 Thiệu Lý, Đông Thiệu, Thanh Hóa, 2/22/1979

Danh sách do Thầy giáo Nguyễn Sỹ  Hồ ở Tân Uyên, Bình Dương cung cấp. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trân trọng cám ơn tấm lòng "Tri ân liệt sĩ' của thầy giáo Nguyễn Sỹ Hồ


Bình luận về bài viết Chưa có bình luận nào!

Họ tên
Email
Mã Bảo vệ
 
Nội dung
Tin tiếp theo
Quay lại trang trước

Mua sam thiet bi gia tri loa bose va dan karaoke vi tinh so cho tet Quy Ngo. Giup ca gia dinh benh nhau luon vui ve dip tet den xuan ve !

 
Giấy phép hoạt động số 144/GP-TTĐT Ngày 4-8-2011 của Cục quản lí Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Bộ Thông Tin - Truyền Thông
Bản quyền thuộc về Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

Trụ sở : số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình Hà Nội  Điện thoại :  (04)37349563 - 
 (069) 696573 
Fax   :   (04)37349562   Email   :   bbtweb@yahoo.com
Trưởng ban biên tập