Thứ sáu ngày 27/5/2016
   
DANH MỤC

Chương trình Nghệ thuật " Hồn thiêng sông núi"DÀNH CHO GIỚI THIỆU
Locations of Site Visitors
Đang online: 1331
Tổng số: 14,864,522
  Liệt sĩ đã quy tập
Danh sách liệt sĩ quê Thái Bình tại NTLS Phú Quốc


Số TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Hi sinh
01 Trần Trung Bạ 1954 Vũ Thư-Thái Bình 9/10/1979
02 Bùi Đức Bàng 1959 Thái thuy-Thái Bình 15/09/1981
03 Bùi Văn Bằng 1958 Vũ thư-Thái bình 7/5/1979
04 Vương Văn Bằng 1950 Thái thị-Thái Bình 8/1/1979
05 Lê Duy Bào 1955 Kiến Sương-Thái Bình 13/02/1980
06 Bùi Gia Bảo 1951 Quỳnh Phụ-Thái Bình 25/05/1972
07 Bùi Như Báu 1956 Tiền Hải-Tái Bình 24/08/1980
08 Nguyễn Ngọc Bích 1958 Vũ thư-Thái bình 2/2/1979
09 Lê Xuân Bùi 1957 Thái thị-Thái Bình 18/01/1979
10 Đỗ Trung Cấp 1956 Vũ thư-Thái Bình 6/9/1979
11 Nguyễn Hữu Chăm 1958 Kiến sương-Thái Bình 21/03/1979
12 Nguyễn Ngọc Châu 1958 Vũ Thư-Thái Bình 30/03/1979
13 Vũ Đình Chiến 1959 Tiền Hải-Tái Bình 23/04/1979
14 Lưu Đức Chính 1958 Thái thị-Thái Bình 7/1/1979
15 Nguyễn Hữu Chính 1960 Hưng Hà-Thái Bình 31/12/1979
16 Trần Văn Chính 1959 Tiền Hải-Tái Bình 6/4/1979
17 Phạm Văn Chuyền 1958 Kiến sương-Thái Bình 1/4/1979
18 Vũ Văn Cường 1958 Thái thị-Thái Bình 10/1/1979
19 Hoàng Anh Dẫn 1956 Thái thị-Thái Bình 8/1/1979
20 Đỗ Xuân Đệ 1959 Vũ thư-Thái bình  
21 Trương Quang Điển 1958 Kiến sương-Thái Bình 10/1/1979
22 Phạm Văn Đòi 1953 Quỳnh phụ-Thái Bình 17/01/1979
23 Nguyễn Văn Đông 1959 Thái Thuy-Thái Bình 14/05/1979
24 Nguyễn Văn Du 1958 Thái Thuy-Thái bình 14/05/1979
25 Trần Xuân Dừa 1959 Kiến sương-Thái Bình 26/02/1979
26 Hà Quang Dũng 1958 Thái thị-Thái Bình 10/1/1979
27 Hoàng Nguyễn Dũng 1957 Thái thị-Thái Bình 10/1/1979
28 Lý Tiến Dũng 1959 Tiền Hải-Tái Bình 6/5/1979
29 Phạm Văn Dưỡng 1959 Thái Thuy-Thái bình 30/04/1979
30 Bùi Văn Hà 1955 Tiền hải-thái bình 10/1/1979
31 Tô Văn Hà 1950 Thái Bình 26/01/1972
32 Lại Xuân Hải 1956 Vũ Thư-Thái Bình 7/1/1979
33 Lê Kim Hải 1948 Kiến sương-Thái Bình 8/1/1979
34 Nguyễn Gia Hải 1954 Đông hư-Thái Bình 26/02/1979
35 Tô Duy Hải 1954 Tiền hải-Thái bình 17/01/1979
36 Nguyễn Đức Hạnh 1958 Kiến Sương-Thái Bình 8/4/1979
37 Đỗ Văn Hiến 1958 Quỳnh phụ-Thái Bình 17/01/1979
38 Phạm Xuân Hiệp 1961 Thái Bình  
39 Bùi Quang Hiếu 1959 Vũ thư-Thái bình 6/1/1979
40 Nguyễn Quang Hòa 1957 Kiến sương-Thái Bình 1/11/1979
41 Nguyễn Xuân Hòa 1954 Đông Hư-Thái Bình 19/04/1982
42 Phạm Minh Hoài 1959 Thái thuy-Thái Bình 14/05/1979
43 Ngô Duy Hoan 1958 Thái Thuy-Thái Bình 14/05/1979
44 Vũ Đình Hoan 1959 Thái thuy-Thái Bình 14/05/1979
45 Vũ Xuân Hoàng 1958 Thái thị-Thái Bình 8/1/1979
46 Trần Văn Hòe 1958 Kiến sương-Thái Bình 8/1/1979
47 Nguyễn Văn Hội   Quỳnh phụ-Thái Bình 3/4/1979
48 Nguyễn Văn Hùng 1958 Tiền Hải-Tái Bình 12/7/1979
49 Trịnh Minh Hùng 1956 Thái Bình 19/01/1979
50 Đoàn Duy Hương 1953 Thái thị-Thái Bình 7/1/1979
51 Nguyễn Văn Hưởng 1954 Vũ thư-Thái bình 18/11/1979
52 Đặng Quốc Huy 1958 Kiến sương-Thái Bình 22/10/1979
53 Vũ Trọng Khoa 1959 Thái thuy-Thái Bình 14/05/1979
54 Nguyễn Xuân Kiều   Tiền Hải-Tái Bình 30/09/1979
55 Nguyễn Ngọc Ký 1957 Kiến sương-Thái Bình 18/05/1979
56 Nguyễn Minh Lâm 1958 Vũ thư-Thái bình 12/7/1979
57 Nguyễn Văn Lê 1957 Quỳnh phụ-Thái Bình 17/01/1979
58 Lê Văn Lợi 1959 Kiến sương-Thái Bình 21/03/1979
59 Vũ Đình Lưu 1958 Tiền Hải-Tái Bình 6/3/1980
60 Hoàng Văn Lý 1959 Vũ Thư-Thái Bình 2/10/1979
61 Vũ Văn Mau 1948 Thái Bình 24/07/1972
62 Nguyễn Văn Minh 1957 Kiến sương-Thái Bình 22/03/1979
63 Trần Quang Mười 1956 Vũ tư-Thái bình 8/1/1979
64 Nguyễn Văn Ngô 1956 Thái thị-Thái Bình 17/01/1979
65 Nguyễn Sĩ Nhiểu 1959 Thái thuy-Thái Bình 14/05/1979
66 Ngô Đi Niu 1958 Thái Bình 25/05/1972
67 Hố Hữu Phong 1959 Thái Thuy-Thái Bình 14/05/1979
68 Lê Duy Phương 1964 Thái thuy-Thái Bình 29/05/1986
69 Nguyễn Thanh Phương 1949 Đông Hư-Thái Bình 31/03/1979
70 Đào xuân Quỳnh 1956 Tiền hải-Thái bình 17/01/1979
71 Nguyễn Thế Sinh 1958 Kiến sương-Thái Bình 8/1/1979
72 Đỗ Thanh sơn 1959 Vũ thư-Thái bình 11/2/1979
73 Trần Văn Sơn 1956 Kiến sương-Thái Bình 21/02/1979
74 Đồng Văn Sự 1959 Thái thị-Thái Bình 11/1/1979
75 Hoàng Văn Thắng 1958 Kiến Sương-Thái Bình 27/02/1980
76 Nguyễn Văn Thảo 1956 Tiền hải-THái bình 17/01/1979
77 Tô Văn Thế 1960 Tiền Hải-Thái Bình 5/4/1979
78 Phạm Văn Thiên 1952 Tiền Hải-Tái Bình 3/4/1979
79 Phạm Hồng Thiện 1959 Thái Thuy-Thái bình 14/05/1979
80 Phạm Quốc Thư 1950 Tiền Hải-Thái bình 6/2/1979
81 Nguyễn Đình Thuy 1941 Thái Bình 21/05/1972
82 Bùi Đình Tiến 1957 Thái thuy-Thái Bình 14/05/1979
83 Đào Văn Tiến 1958 Thái Bình 15/07/1978
84 Đỗ Xuân Tiến 1958 Kiến sương-Thái Bình 15/04/1979
85 Trần Mạnh Tiến 1932 Thái Bình 14/08/1972
86 Văn Tơ   Thái Bình  
87 Bùi Văn Trắng 1958 Hưng Hà-Thái Bình 21/02/1979
88 Đàm Quang Trọng   Vũ thư-Thái Bình 12/7/1979
89 Đặng Duy Tụ 1959 Thái thị-Thái Bình 7/1/1979
90 Bùi Đình Tuấn 1958 Thái thuy-Thái Bình 14/05/1979
91 Vũ Đình Tuất 1958 Thái Thuy-Thái bình 4/4/1979
92 Trần Thanh Túc 1954 Tiền Hải-Tái Bình 7/10/1979
93 Tống Duy Tụng 1955 Đông Hưng-Thái Bình 21/02/1979
94 Vũ Mạnh Tường 1954 Tiền Hải-Thái bình 8/3/1979
95 Lê Thanh Tuyển 1948 Thái Thuy-Thái Bình 14/05/1979
96 Trần Đình Vân 1959 Thái Thuy-Thái bình 14/05/1979
97 Lê Đức Vặn 1957 Kiến sương-Thái Bình 30/03/1979
98 Đỗ Văn Viện 1957 Vũ Thư-Thái Bình 15/03/1980
99 Nguyễn Trung Vũ 1954 Ngũ Thư-Thái Bình 17/01/1979
100 Nguyễn Hồng Vương 1959 Vũ thư-Thái bình 10/2/1979
101 Đặng Văn Xỏn 1959 Thái Bình 26/03/1981

Nguồn : http://teacherho.vnweblogs.com

Bình luận về bài viết Chưa có bình luận nào!

Họ tên
Email
Mã Bảo vệ
 
Nội dung
Tin tiếp theo
Quay lại trang trước

Mua sam thiet bi gia tri loa bose va dan karaoke vi tinh so cho tet Quy Ngo. Giup ca gia dinh benh nhau luon vui ve dip tet den xuan ve !

 
Giấy phép hoạt động số 144/GP-TTĐT Ngày 4-8-2011 của Cục quản lí Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Bộ Thông Tin - Truyền Thông
Bản quyền thuộc về Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

Trụ sở : số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình Hà Nội  Điện thoại :  (04)37349563 - 
 (069) 696573 
Fax   :   (04)37349562   Email   :   bbtweb@yahoo.com
Trưởng ban biên tập