Thứ bẩy ngày 25/6/2016
   
DANH MỤC

Chương trình Nghệ thuật " Hồn thiêng sông núi"DÀNH CHO GIỚI THIỆU
Locations of Site Visitors
Đang online: 1151
Tổng số: 15,170,738
  Thông tin liệt sĩ
Danh sách liệt sĩ ở nghĩa trang Tây Ninh -5


TT Họ và tên N.sinh Quê quán Hy sinh
401 Huỳnh Văn Công 1916 Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh, 8/1/1953
402 Mai Kim Công 1960 Nga Hải, Trung Sơn, Thanh Hóa, 4/12/1979
403 Nguyễn Đức Công 1959 Hòa Tiến, Hưng Hà, Thái Bình, 10/1/1978
404 Nguyễn Văn Công 0   10/1/1952
405 Ông Công 0 Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh, 1967
406 Trần Văn Công 1958 Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh, 8/29/1980
407 Vũ Hồng Công 1957 Dân Thục, Tam Đảo, Vĩnh Phú, 7/6/1978
408 Mai Văn Cống 1926 Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh, 4/13/1963
409 Nguyễn Thế Cộng 1957 Đồng Kỳ, Yên Thế, Hà Bắc 3/6/1978
410 Trần Văn Cợt 0    
411 Bùi Văn Cu 1956 Hợp Kim, Kim Bôi, Hà Sơn Bình, 9/14/1978
412 Nguyễn Văn Cu 0    
413 Nguyễn Văn Cu 1949 Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh, 9/3/1967
414 Phạm Văn Cu 0    
415 Phạm Văn Cu 0   3/1/1973
416 Phạm Văn Cu 0    
417 Trần Văn Cu 1920 Phước Thạnh, Gò Dầu,, Tây Ninh 5/10/1969
418 Nguyễn Văn Cù 1950 Chất Hùng, Kinh Môn, Hải Hưng 5/6/1971
419 Nguyễn Văn Cù 1915 Phước Thạnh Gò Dầu,, Tây Ninh 4/24/1953
420 Bùi Văn Cư 0 Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh, 4/1/1984
421 Nguyễn Đình Cư 1955 Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình 6/20/1978
422 Đồng Văn Cừ 1958 Trung Sơn, Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Hà Bắc 6/24/1979
423 Nguyễn Đức Cừ 1959 Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình, 5/2/1978
424 Hoàng Văn Cự 1958 Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Sơn Bình, 10/25/1978
425 Nguyễn Văn Cự 1954 Thạch Văn, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh, 12/16/1977
426 Nguyễn Văn Cu(Chiến) 0 Thanh Phước, Gò Dầu,, Tây Ninh 5/13/1974
427 Nguyễn Tiến Cứ(Cớ) 1936 Liên Hạ, Đan Phượng, Hà Sơn Bình, 9/12/1968
428 Nguyễn Văn Của 1937  Thạnh Đức, Gò Dầu,, Tây Ninh 1967
429 Trần Hoài Của 1944 Bình Thạnh, Trảng Bàng,Tây Ninh 12/4/1970
430 Điền Văn Cúc 0 Hà Nam Ninh, 3/12/1979
431 Nguyễn Văn Cúc 1958 Nga Trung, Trung Sơn, Thanh Hóa, 12/5/1978
432 Phạm Khắc Cúc 1960 Hoàng Giang, Nông Cống, Thanh Hóa, 2/19/1979
433 Trịnh Thế Cung 0 An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh, 1967
434 Đinh Văn Cưng 1948 Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh, 5/8/1967
435 Nguyễn Văn Cuôl 0    
436 Hà Văn Cườm 1958 Mai Lịch, Mai Châu, Hà Sơn Bình, 2/16/1978
437 Nguyễn Văn Cuông 1959 Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam Ninh, 3/4/1979
438 Phạm Công Cuông 0 Giao Lương, Giao Thủy, Hà Nam Ninh, 9/30/1978
439 Hồng Văn Cương 1958 Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa, 2/25/1979
440 Nguyễn Văn Cương 0 Tỉnh Bến Tre, 1970
441 Traần Văn Cương 0 Đôn Thuận, Trảng Bàng,,Tây Ninh  
442 Trần Trung Cương 1959 Quãng Nam, Quãng Xương, Thanh Hóa, 8/10/1978
443 Bùi Đình Cường 1955 Số 10, ngõ 119, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, 3/22/1979
444 Bùi Văn Cường 1958 Thanh Minh, Thạch Thành, Thanh Hóa, 8/5/1978
445 Đặng Viết Cường 1960 Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình, 7/31/1979
446 Lại Quốc Cường 1957 Liêm Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh, 12/16/1977
447 Nguyễn Đức Cường 1955 Số 434, Lê lợi, Hải Phòng, 4/23/1974
448 Nguyễn Đức Cường 1959 Yên Lâm, Tam Điệp, Hà Nam Ninh, 9/7/1978
449 Nguyễn Mạnh Cường 1960 54 Phan Đình Phùng, Hà Nội, 1/1/1979
450 Thọ Minh Cường 1958 Lương Điền, Cẩm Bình, Hải Hưng, 1/23/1978
451 Trần Văn Cường 1959 Chương Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, 10/9/1978
452 Võ Văn Cường 0   1/26/1979
453 Phùng Văn Cừu 1959 Đội 3, Văn Lung, TX Phú Thọ, Vĩnh Phú, 7/19/1978
454 Phùng Mạnh Cửu 1959 Yên Dương, Tam Đảo, Vĩnh Phú, 10/13/1979
455 Đặng Văn Dã 1943 Phước Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh, 12/27/1966
456 Hà Trọng Đa 1958 Số 3, Thống Nhất, Hoành Bồ, Quảng Ninh, 2/27/1979
457 Phạm Trọng Đa 0    
458 Nguyễn Văn Đã 0 Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh,  
459 Dương Minh Đắc 1954 Kỳ Lâm, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh, 12/16/1977
460 Nguyễn Văn Đắc 0 Gò Dầu, Tây Ninh, 4/25/1978
461 Nguyễn Y Đắc 0 Đồ Sơn, Hải Phòng, 4/25/1979
462 Lưu Văn Đài 1956 Văn Khê, Thanh Miện, Hải Hưng, 1/2/1978
463 Ngô Văn Đài 1941  Thạnh Đức, Gò Dầu,, Tây Ninh 4/17/1964
464 Nguyễn Công Đài 1952 Ninh Giang, Gia Khánh, Hà Nam Ninh, 10/14/1972
465 Nguyễn Văn Đài 0 Tây Ninh, 4/26/1979
466 Quách Văn Đài 1957 Cuối Hạ, Kim Bôi, Hà Sơn Bình, 1/3/1979
467 Bùi Văn Đại 1958 Công Hiền, Vĩnh bảo, Hải Phòng, 2/12/1979
468 Dương Đình Đại 1959 Thiệu Toán, Đông Thiệu, Thanh Hóa, 2/28/1979
469 Phạm Văn đại 1938  Thạnh Đức, Gò Dầu,, Tây Ninh 1972
470 Trần Quốc Đại 1936 Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh, 6/6/1971
471 Vũ Thế Đại 1956 Yên Mỹ, Tam Điệp, Hà Nam Ninh, 5/22/1979
472 Nguyễn Văn Dâm 1957 Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh, 3/2/1972
473 Nguyễn Văn Dâm 1955 Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh, 2/22/1973
474 Lê Văn Đàm 1958 Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, 3/9/1979
475 Nguyễn Thị Đầm 0   1967
476 Võ (Vương) Thị Đẫm 0 Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh, 7/1/1971
477 Đoàn Văn Đầm(Đẫm) 0    
478 Đào Hồng Dân 20924 Quảng Linh, Quảng Xương, Thanh Hóa, 3/11/1983
479 Đỗ Đình Dân 1955 Việt Tiến, Việt Yên, Hà Bắc 9/6/1978
480 Hoàng Công Dân 1959 Hoàng Đạt, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, 1/22/1979
481 Nguyễn Văn Dân 1958 Can Thụy, Bến Hải, Bình Trị Thiên 2/12/1979
482 Nguyễn Văn Dân 1952 Khánh Văn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, 2/13/1979
483 Phạm Văn Dân 0    
484 Phạm Văn Dân 1952 An Tịnh, Trảng Bàng,,Tây Ninh 6/11/1972
485 Phan Thanh Dân 1952 Hiệp Thịnh, Hiệp Hòa, Hà Bắc 3/20/1978
486 Trần Nam Dân 0 Hà Nam Ninh, 3/15/1979
487 Lê Văn Dẫn 1943 Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, 12/1/1963
488 Lê Hữu Đan 1960 Thiệu Liên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, 9/1/1978
489 Khổng Văn Đán 0 Cao Phong, Tam Đảo, Vĩnh Phú, 12/18/1978
490 Lê Văn Dân(Dây) 1941 Thanh Điền, Châu Thành,,Tây Ninh 4/7/1966
491 Võ Văn Dân(Vân) 0    
492 Nguyễn Hồng Đang 1942 Hải Sơn, Hải Hậu, Hà Nam Ninh, 6/3/1969
493 Nguyễn Văn Đáng 1933  Thạnh Đức, Gò Dầu,, Tây Ninh 10/25/1961
494 Trần Văn Đáng 0 Châu Thành, Tây Ninh, 6/17/1978
495 Võ Văn Đáng 0    
496 Lê Xuân Đăng 1946 Hoàng Trung, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, 3/1/1969
497 Nguyễn Văn Đăng 1953 Hà Lư, Đông Dưng, Thái Bình, 12/9/1974
498 Trần Văn Đăng 1957 Quảng Vinh, Quảng Xương, Thanh Hóa, 9/16/1978
499 Trần Văn Đằng 1959 Kim Thái, Vụ Bản, Hà Nam Ninh, 3/16/1979
500 Phạm Duy Đẳng 1958 Tân An, Thanh Hà, Hải Hưng, 5/16/1981Bình luận về bài viết Chưa có bình luận nào!

Họ tên
Email
Mã Bảo vệ
 
Nội dung
Tin tiếp theo
Quay lại trang trước

Mua sam thiet bi gia tri loa bose va dan karaoke vi tinh so cho tet Quy Ngo. Giup ca gia dinh benh nhau luon vui ve dip tet den xuan ve !

Giấy phép hoạt động số 144/GP-TTĐT Ngày 4-8-2011 của Cục quản lí Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Bộ Thông Tin - Truyền Thông
Bản quyền thuộc về Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam
Trụ sở : số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình Hà Nội Điện thoại : (04)37349563 - (069) 696573
Fax: (04)37349562 Email: bbtweb@yahoo.com
Người phụ trách: Phan Sỹ Thao