Thứ bẩy ngày 25/6/2016
   
DANH MỤC

Chương trình Nghệ thuật " Hồn thiêng sông núi"DÀNH CHO GIỚI THIỆU
Locations of Site Visitors
Đang online: 1367
Tổng số: 15,162,305
  Thông tin liệt sĩ
Danh sách liệt sĩ tại NTLS tỉnh Long An (25)


STT Họ tên liệt sỹ Ngày sinh Quê quán  Hy sinh
2401 Bùi Quang Sắc
Nghĩa Hưng, Gia Lộc, Hải Hưng 18/4/1975
2402 Nguyễn Thành Sắc
Bình Trinh Đông, Tân Trụ, Long An 6/3/1965
2403 Nguyễn Văn Sắc 1956 , , Hà Tây 9/4/1975
2404 Sắc
Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An 
2405 Hà Huy Sách
, , Thanh Hoá
2406 Trần ánh Sám
Tân Hồng, Tiên Sơn, Hà Bắc 3/5/1972
2407 Lưu Văn Sâm
Hiến Nam, Yên Mỹ, Hải Hưng 19/10/1971
2408 Phạm Văn Sâm
Mỹ Lạc Thạnh, Thủ Thừa, Long An 19/6/1969
2409 Sâm
, ,  1969
2410 Thi Văn Sầm 1943 Thạnh Lợi, Bến Lức , Long An 14/9/1965
2411 Bùi Văn Săn 1948 Yên Phú, Lạc Sơn, Hà Sơn Bình 11/5/1970
2412 Hai Sang
, , 
2413 Hoàng Văn Sang
Quốc Khánh, Tràng Định, Lạg Sơn 15/5/1970
2414 Lê Ngọc Sang
Mỹ Hà, Thanh Oai, Hà Tây 12/5/1969
2415 Lê Văn Sang
Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An 8/9/1972
2416 Ngô Văn Sang
Đại Từ, Yên Lạc, Vĩnh Phú  12/1/1972
2417 Nguyễn Thanh Sang
Thị trấn, Bến Lức, Long An 7/12/1985
2418 Nguyễn Văn Sang
Mỹ An Phú, Thủ Thừa, Long An 13/3/1975
2419 Phạm Văn Sang
, Đông Kinh, Thái Bình 3/5/1970
2420 Phạm Văn Sang
Phường ba Bình An, TX Tân An, Long An 23/2/1980
2421 Võ Minh Sang
Kim Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang 11/11/1950
2422 Võ Văn Sang 1964 Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An 7/7/1983
2423 Châu Văn Sáng
An Vĩnh Ngãi, TX Tân An, Long An 12/11/1969
2424 Ngô Văn Sáng
Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An 19/12/1964
2425 Nguyễn ánh Sáng
, Thanh Hà, Hà Đông
2426 Nguyễn Văn Sáng 1950 Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam Ninh 6/8/1970
2427 Nguyễn Văn Sáng 1966 Nhơn Hòa Lập, Tân Thạnh, Long An 27/3/1987
2428 Nguyễn Văn Sáng
, Đông Thủy, Hà Bắc 6/3/1971
2429 Nguyễn Văn Sáng
Cao Mạng, Đồng Thủy, Bắc Thái 8/9/1971
2430 Phan Văn Sáng
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An 11/1/1964
2431 Trần Quang Sáng
Hồng Thái, Ninh Giang, Hải Hưng 11/9/1971
2432 Trần Văn Sáng
Ân Thi, Quỳnh Phụ, Thái Bình 12/5/1975
2433 Võ Văn Sáng
Tân Ninh, Đức Hòa, Long An 2/5/1970
2434 Hứa Văn Săng
Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An 8/8/1961
2435 Lưê Văn Sanh 1932 Lợi Bình Nhơn, TX Tân An, Long An 13/7/1949
2436 Nguyên Thiện Sanh
Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình 9/1970
2437 Nguyễn Văn Sanh
, Đức Hòa, Long An 25/10/1963
2438 Nguyễn Văn Sanh
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An 21/2/1986
2439 Trần Văn Sanh
Bình Lập, TX Tân An, Long An 1949
2440 Ngô Văn Sánh
Bình Hòa Đông, Mộc Hóa, Long An 26/11/1965
2441 Bùi Văn Sảnh 1947 Phường ba, TX Tân An, Long An 28/12/1967
2442 Phạm Văn Sạt 1952 An Thạnh, Bến Lức, Long An 23/3/1970
2443  ôn Kim Sáu
Phường một, TX Tân An, Long An 10/4/1948
2444 Huỳnh Văn Sáu
Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An 21/4/1984
2445 Huỳnh Văn Sáu
Thị Trấn Khu vực hai, Đức Hòa, Long An 16/8/1988
2446 Lê Văn Sáu
Mỹ Lạc, Thủ Thừa, Long An 21/12/1984
2447 Lê Văn Sáu
Tuyên Thạnh, Mộc Hóa, Long An 4/1/1984
2448 Nguyễn Thị Sáu
Bình Quới, Châu Thành, Long An
2449 Nguyễn văn Sáu
An Phú, Phụ Dực, Thái Bình 4/1970
2450 Nguyễn Văn Sáu
Mỹ Thạnh, Thủ Thừa, Long An 28/5/1987
2451 Nguyễn Văn Sáu
Duy Phương, Tam Nương, Vĩnh Phú 25/6/1968
2452 Nguyễn Văn Sáu
An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình 3/5/1972
2453 Nguyễn Văn Sáu
, ,  10/6/1987
2454 Phan Văn Sáu 1950 An Thạnh, Bến Lức, Long An 25/1/1966
2455 Trần Minh Sáu
Kiến Bình, Tân Thạnh, Long An 9/2/1984
2456 Trần Văn Sáu 1968 Phước Lý, Cần Giuộc, Long An 13/3/1988
2457 Trần Văn Sáu 1966 Phường ba, TX Tân An, Long An 10/6/1986
2458 Trần Văn Sáu
An Văn, Chí Linh, Hải Hưng 11/5/1970
2459 Võ Thành Sáu 1956 Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An 23/12/1984
2460 Võ Văn Sáu 1937 Khánh Hậu, TX Tân An, Long An 19/11/1965
2461 Huỳnh Văn Sầu
, ,  1946
2462 Bùi Văn Sậu 1945 Phường khu ba Bình Nam, TX Tân An, Long An 4/7/1967
2463 Dương Văn Sậu
Thạnh Lợi, Bến Lức, Long An 20/3/1971
2464 Đặng Văn Sây
An Thạnh, Bến Lức, Long An 9/1945
2465 Phạm Văn  Sây
Đức Tân, Tân Trụ, Long An 7/7/1984
2466 Nông Văn Sậy
Quốc Khánh, Tràng Định, Lạng Sơn 23/7/1969
2467 Cao Văn Sến
Việt Hoà, Cẩm Giàng, Hải Hưng 11/1/1970
2468 Nguyễn Văn Sết
, , Bến Tre 1968
2469 Trương Văn Sết
, , Bến Tre
2470 Lê Văn Sĩ
An Nhựt Tân, Tân Trụ, Long An 17/10/1949
2471 Năm Sĩ
, ,  1969
2472
, ,  1969
2473 Trần Quốc Sĩ 1920 Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An 6/12/1967
2474 Phạm Văn Sia
Đức Lập , Đức Hòa, Long An 16/2/1964
2475 Nguyễn Văn Siêng
, Châu Hòa, Bến Tre 12/1969
2476 Lưu Huy Sim
Cấp Tiến, Khoái Châu, Hải Hưng 23/3/1973
2477  Đào Quang Sinh
Thượng Nông, Tam Nông, Vĩnh Phú 9/4/1972
2478 Đinh Văn Sinh 1920 Mỹ Lạc Thạnh, Thủ Thừa, Long An 24/4/1949
2479 Dương Quang Sinh
Tân Châu, Khoái Châu, Hải Hưng 29/9/1972
2480 Nguyễn Đức Sinh
An Lưu, Kinh Môn, Hải Hưng 15/4/1972
2481 Nguyễn Tấn Sinh
Kim Quan, Gia Lâm, Hà Nội  11/1/1970
2482 Nguyễn Văn Sinh
, Thanh Niệm, Hải Hưng 30/4/1975
2483 Phạm Đức Sinh
An Lưu, Kinh Môn, Hải Hưng 14/8/1972
2484 Phạm Văn Sinh
Ninh Quang, Hoài Đức, Hà Tây 31/6/1969
2485 Phạm Văn Sinh
Thạnh Lợi, Bến Lức, Long An 29/1/1969
2486 Trần Văn Sính
, , 
2487 Năm Sô
, , 
2488 Nguyễn Văn Sô
, ,  11/5/1961
2489 Nguyễn Văn Sô
Yên lộc, Cam Lộc , Nghệ Tĩnh 8/9/1972
2490 Bùi Đức Sồ 1935 Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An  24/11/1968
2491 Võ Đông Sơ
Tuyên Thạnh, Mộc Hóa, Long An 12/6/1988
2492 Nguyễn văn Sổ
Bình Tâm, TX Tân An, Long An 1947
2493 Nguyễn Trung Sộ
Tiến Kiên, Lâm Thao, Vĩnh Phú 10/6/1969
2494 Nguyễn Văn Sở 1936 Tân Phước Tây, Tân Trụ, Long An 6/11/1962
2495 Nguyễn Văn Sở 1928 , Thị xã Tân An, Long An 1952
2496  Đặng Văn Soan
Trần Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 18/4/1975
2497 Vũ Minh Soan
Xuân Vinh, Xuân Thủy, Nam Hà 18/4/1975
2498 Lê Văn Soát
Nam Thanh, Tứ Kỳ, Hải Hưng 18/4/1975
2499 Bùi Văn Sóc
Nhơn Thạnh Trung, TX Tân An, Long An 25/8/1947
2500 Nguyễn Văn Sốc
Bình Tâm, TX Tân An, Long An 14/11/1954

Thông tin do ông Nguyễn Sỹ Hồ - Hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tai Tân Uyên, Bình Dương cung cấp

Bình luận về bài viết Chưa có bình luận nào!

Họ tên
Email
Mã Bảo vệ
 
Nội dung
Tin tiếp theo
Quay lại trang trước

Mua sam thiet bi gia tri loa bose va dan karaoke vi tinh so cho tet Quy Ngo. Giup ca gia dinh benh nhau luon vui ve dip tet den xuan ve !

Giấy phép hoạt động số 144/GP-TTĐT Ngày 4-8-2011 của Cục quản lí Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Bộ Thông Tin - Truyền Thông
Bản quyền thuộc về Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam
Trụ sở : số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình Hà Nội Điện thoại : (04)37349563 - (069) 696573
Fax: (04)37349562 Email: bbtweb@yahoo.com
Người phụ trách: Phan Sỹ Thao