Đó là nét đẹp truyền thống, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Cùng với đó, với quyết tâm chính trị rất cao từ Trung ương tới địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện Quyết định số 408 ngày 20-3-2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận NCC với cách mạng đạt nhiều kết quả tích cực, được dư luận đánh giá cao. Việc giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận NCC tồn đọng nhiều năm được cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng các cấp tiến hành với tinh thần không để NCC nào bị thiệt thòi vì không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước.  

 
 

Quan tâm, chăm lo NCC được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Chính sách ưu đãi NCC và gia đình NCC ngày càng được hoàn thiện, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của NCC. Dù kinh tế đất nước còn không ít khó khăn nhưng Nhà nước vẫn ưu tiên nguồn lực để quan tâm, chăm lo NCC. Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh phong trào chăm sóc TB, BB, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng… thông qua nhiều chương trình tình nghĩa thiết thực. Theo Bộ LÐ-TB&XH, hiện có khoảng 97% gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Sớm giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng xác nhận NCC; chăm lo nâng cao đời sống NCC và gia đình NCC, đồng thời không để man khai, trục lợi chính sách ưu đãi NCC… là quyết tâm cao của toàn ngành LĐ-TB&XH và cả hệ thống chính trị. Thế nhưng, thực tế hiện nay, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, vẫn còn không ít NCC chưa được hưởng chính sách đãi ngộ của Nhà nước, chủ yếu do vướng mắc về hồ sơ, thủ tục. Bên cạnh đó, một số đối tượng đã khai man hồ sơ, làm giả giấy tờ, lợi dụng kẽ hở trong chính sách về NNC để trục lợi, hưởng chính sách ưu đãi, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách an sinh xã hội. Tình trạng trên diễn ra trong nhiều năm; các cơ quan chức năng, báo chí và quần chúng nhân dân đã phát hiện, tố giác, xử lý nhiều trường hợp, nhưng vẫn chưa được ngăn chặn và xử lý triệt để.

Cùng với tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động sức mạnh của cả cộng đồng quan tâm chăm lo NCC, cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu đúng về chính sách đối với NCC, nêu cao lòng tự trọng; đồng thời xử lý nghiêm những đối tượng cố tình khai man, giả mạo hồ sơ NCC để trục lợi, cũng như những cán bộ tiếp tay cho hành vi sai trái để mưu cầu lợi ích riêng. Các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những thiếu sót, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi NCC; tiếp tục tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật còn thiếu và bất cập, tập trung giải quyết chặt chẽ, dứt điểm các vấn đề tồn đọng về chính sách sau chiến tranh. Cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội ở các địa phương, đơn vị cần phối hợp tạo cơ chế minh bạch, công khai để nhân dân giám sát, đề cao trách nhiệm, bảo đảm chặt chẽ về quy trình, thủ tục giải quyết tồn đọng chính sách, chăm lo NCC.

Thực hiện tốt những nội dung trên, càng có ý nghĩa sâu sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, củng cố niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường tiềm lực chính trị-tinh thần, “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MINH HẰNG (QĐND)