Bộ Quốc phòng tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ

09/04/2022 01:47:00 AM

Thành NamBộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 22 quy định về điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thông tư nêu rõ, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng; quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 1/2022

 =

 Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 12/2021

 x  1,074

Mức trợ cấp hàng tháng của các đối tượng sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể:

Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng.

Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng.

Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng.

Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng.

Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5.

(Theo vietnamnet.vn)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com