Kết luận của Thủ tướng về chế độ cho cựu chiến binh

26/12/2018 04:10:00 AM

Kết luận của Thủ tướng về chế độ cho cựu chiến binhTheo thông báo số 128/TB-VPCP ngày 5/4 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho những cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở không có lương hưu được hưởng chế độ lương theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ sau 5 năm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, đối với cán bộ Cựu chiến binh hưởng hệ số 1 được chuyển lên hệ số 2 như các đoàn thể chính trị - xã hội khác.

Cũng tại Thông báo số 128/TB-VPCP, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội Cựu chiến binh ban hành hướng dẫn và thủ tục giám định để thực hiện chính sách đối với nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin bảo đảm thuận lợi, chính xác, đúng đối tượng, tránh mọi phiền hà, tiêu cực.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam vào ngày 13/3. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN).

Trước mắt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẩn trương xử lý các điểm nóng về hồ sơ, giải quyết các trường hợp cụ thể bảo đảm đúng chế độ, chính sách cho những đối tượng nhiễm chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam.

Để Hội có điều kiện để làm tốt chủ trương, chính sách đối ngoại nhân dân, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh xây dựng dự toán ngân sách hàng năm phù hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với đề nghị hỗ trợ 10.000 tờ Báo Cựu chiến binh và Thông tin Cựu chiến binh để cấp miễn cho các Chi hội và Hội viên ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Thông tin Cựu chiến binh vào danh mục ấn phẩm ban hành theo Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh rà soát, đề xuất bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Xây dựng và Trung ương Hội Cựu chiến binh xây dựng Đề án xóa nhà dột nát cho các Hội viên Cựu chiến binh nghèo (Cựu chiến binh là thương binh, là nạn nhân chất độc hóa học/dioxin, là người tham gia kháng chiến chống Pháp đã già yếu), trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu chiến binh nghiên cứu đề xuất cụ thể về việc xây dựng bệnh viện, cơ sở điều dưỡng cho Cựu chiến binh.

TTXVN

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com