5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT

(trianlietsi.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.
06/03/2019 10:20:00 AM Xem tiếp...

Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng

(trianlietsi.vn) - Nghị định quy định rõ về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng như sau: Mức trợ cấp đối với Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945: Diện thoát ly là 1.693.000 đồng; diện không thoát ly 2.874.000 đồng.
05/01/2019 02:54:00 AM Xem tiếp...

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7

(trianlietsi.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định 72 quy định từ ngày 1/7 mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng từ 1.300.000 đồng một tháng lên 1.390.000 đồng.
05/01/2019 02:53:00 AM Xem tiếp...

Từ ngày 1.7, bảo vệ trên tàu hỏa hy sinh sẽ được công nhận liệt sĩ

(trianlietsi.vn) - Theo Nghị định 75/2018/NĐ-CP, từ ngày 1.7, lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa sẽ được hưởng các quyền lợi, chế độ và chính sách sau
05/01/2019 02:50:00 AM Xem tiếp...

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6

(trianlietsi.vn) - Có hiệu lực từ 1/6, Thông tư 07/2018 của Bộ Y tế quy định các cơ sở kinh doanh dược phải thông báo danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền.
05/01/2019 02:49:00 AM Xem tiếp...

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

(trianlietsi.vn) - Ngày 23-2-2018, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Theo đó, Nghị định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15-4-2018.
05/01/2019 02:45:00 AM Xem tiếp...

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3

(trianlietsi.vn) - Có hiệu lực từ 1/3, thông tư 47/2017 của Bộ Thông tin truyền thông quy định về hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất như sau: Đối với thuê bao di động trả trước không được vượt quá 20% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động (mức khuyến mại hiện nay là 50%).
05/01/2019 02:43:00 AM Xem tiếp...

Những thay đổi cần lưu ý trên thẻ BHYT từ năm 2018

(trianlietsi.vn) - Ông Chu Minh Tộ - Trưởng ban Sổ thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết, năm 2018, thẻ BHYT có một số thay đổi, trong đó có việc tích hợp mã số thẻ BHYT và mã số BHXH sẽ được in cùng trên thẻ.
05/01/2019 02:40:00 AM Xem tiếp...

Cách tính lương hưu theo qui định mới

(trianlietsi.vn) - Ông Phạm Lương Sơn – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, BHXH Việt Nam bắt đầu áp dụng qui định mới về cách tính tiền lương đối với người hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi
05/01/2019 02:39:00 AM Xem tiếp...

Công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

(trianlietsi.vn) - Nghị định quy định nội dung quản lý nhà nước về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam gồm: Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
05/01/2019 02:38:00 AM Xem tiếp...