Danh sách 10 liệt sĩ được trao kết quả giám định ADN đúng đợt 25 Ngày 27 tháng 07 năm 2015

26/12/2018 04:51:00 AM

Danh sách 10 liệt sĩ được trao kết quả giám định ADN đúng đợt 25 Ngày 27 tháng 07 năm 20151 - LS Nguyễn Hữu Luận, xã Thiệu Châu, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

2 - LS Nguyễn Hữu Long Xã Tứ Yên, LậpThạch, Vĩnh Phúc

3 - LS Võ Văn TưXã Nghi Thịnh,Nghi Lộc, Nghệ An

4 - LS Trương Tất Hội, xã Thanh Giang, Thanh Miện. Hải Dương

5 - LS Dương Ngọc Thái, xã Hà Nam, Hà Trung, Thanh Hóa

6 - LS Hà Minh Lựu, xã Thái Sơn, h. Yên Dũng, Bắc Giang

7 - LS Nguyễn Văn Hiền, xã Hòa Bình, Lục Nam, Bắc Giang

8 - LS Võ Văn Đồng, xã Anh Sơn, Đô Lương, Nghệ An

9 - LS Phạm Văn Hội, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

10 - LS Lê Văn Cương, xã Xuân Quang, Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com