Danh sách 4 liệt sĩ được trao kết quả giám định ADN đúng đợt 24 - Ngày 17 tháng 10 năm 2014

26/12/2018 04:49:00 AM

Danh sách 4 liệt sĩ được trao kết quả giám định ADN đúng đợt 24 - Ngày 17 tháng 10 năm 2014  1. LS Nguyễn Văn Nhung, xã Ninh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa (GGT 22)
  2. LS Trịnh Văn Thiện, xã Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định (GGT 26)
  3. LS Đoàn Văn Hà, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị (GGT 28)
  4. LS Trần Viết Cáp, xã Giao Hải, Giao Thủy, Nam Định (GGT 36)
Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com