Danh sách 9 liệt sĩ xác định được danh tính đợt 19, ngày 17 tháng 5 năm 2013

26/12/2018 04:43:00 AM

Danh sách 9 liệt sĩ xác định được danh tính đợt 19, ngày 17 tháng 5 năm 2013
 


1 - NgôTiếnPhiệtthôn Thanh Giám, Đông Lâm, Tiền Hải, Thái Bình

2 - Hoàng Trung Quý,   xã Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa

3 - Trần Ngọc Mại,       xã Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

4 - Nguyễn Văn Dô       xã Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

5 - Nguyễn Văn Ngớt    xã Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương

6 - Phan Nhật Thám      xã Đông Lâm, Tiền Hải, Thái Bình

7 - Bùi Ngọc Dương      xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

8 - Nguyễn Văn Quế      xã Tam Hồng,Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú

9 - Nguyễn Văn Quế      xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com