Danh sách các liệt sĩ được trao kết quả giám định ADN đúng đợt 23

26/12/2018 04:48:00 AM

Danh sách các liệt sĩ được trao kết quả giám định ADN đúng đợt 23     

1  – Liệt sĩ Thái Duy Huyến, xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An

2  – Liệt sĩ Lê Xuân Hậu, xã Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hóa

3  - Liệt sĩ Nguyễn Phú Thiệu, xã An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình

4 – Liệt sĩ Đoàn Thanh Lê, xã Trà Giang, Kiến Xương, Thái Bình

5 – Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lan, xã Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ.

 

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com