Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam: Tham dự Hội nghị tổng kết Công tác Đối ngoại nhân dân năm 2020.

24/12/2020 09:38:00 AM

Tin, ảnh; Phan Thao          Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại hội trường Ban tổ chức Trung ương Đảng, (số 9 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội), Ban đối ngoại Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương, Thường trực Ban Bí thư tới dự chỉ đạo hội nghị ; đồng chí Hoàng Bình Quân UVBCH TW, Trưởng ban đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị,Tham dự hội nghị có Bộ ngoại giao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các Ban, ngành đoàn thể Trung ương. Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tham dự hội nghị.

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương và đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị

 

Trung tướng Lê Văn Hân (hàng đầu bên phải) cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

       Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020, đồng chí Hoàng Vân, Phó ban đối ngoại trung ương đã báo cáo kết quả đạt được toàn diện và khẳng định: Với phương châm” Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua Ban đối ngoại Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân đã kịp thời điều chỉnh thời gian và phương thức triển khai, chủ động thích ứng trong điều kiện bình thường mới, đồng thời vẫn bảo đảm giữ vững các mục tiêu, yêu cầu của công tác đối ngoại, góp ph ần tích cực và thiết thực vào thành tự chung trong công tác đối ngoại của cả nước. Về phương hướng, trọng tâm công tác năm 2021 là tiếp tục củng cố và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động đối ngoại theo hướng thiết thực, bảo đảm mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn đinh, bảo vệ lợi ích quốc gia –dân tộc.

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương và đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương tặng cờ cho các đơn vị tiêu biểu trong hoạt động đối ngoaijnhaan dân năm 2020

 

           Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Trần Quốc Vượng,Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đánh giá cao và biểu dương kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong năm 2020 trong đó đã phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân làm nên thành công. Đồng chí cũng biểu dương một số cán bộ đã có công hiến trong hoạt động đối ngoại nhân dân những năm vừa qua, trong đó có Trung tướng Lê Văn Hân, Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Về phương hướng công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2021, đồng chí yêu cầu công tác đối ngoại nhân dân cần khắc phục một số mặt hạn chế để nâng tầm đối ngoại nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tại hội nghị Ban Đối ngoại trung ương đã Quyết định tặng cờ, Bằng khen cho các tập thể và cá nhân, tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân những năm vừa qua.

(Trianlietsi.vn)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com

Các tin liên quan