Hội HTGĐLS tình Đồng Nai: Tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt 11 ngôi mộ liệt sĩ

07/02/2020 10:38:00 AM

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng NaiThực hiện Quyết định (Số 2925/NCC-HSTTLS ngày 26/11/2019) của Cục Người có công - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, về việc cho phép lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 11 ngôi mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại khu L, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai; sự chỉ đạo của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, ngày 13/01/2020, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (CSCMBĐBTĐ) tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ mở nắp mộ và thực hiện lấy mẫu hài cốt 11 ngôi mộ liệt sĩ.

Dự lễ mở nắp mộ có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban chỉ đạo 515, Hội Cựu chiến binh, các cơ quan truyền thông và các hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai.

Sau phần nghi lễ, việc thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt 11 ngôi mộ liệt sĩ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh được tiến hành. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và các bác sĩ Pháp y tỉnh Đồng Nai đã lấy thành công 11 mẫu sinh phẩm hài cốt,  bảo quản đúng quy định. Theo đó, giữa tháng 1/2020 vừa qua, đồng chí Nguyễn Xuân Cương, Phó chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và đồng chí Trần Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai đã đưa sinh phẩm các hài cốt liệt sĩ và mẫu phẩm của thân nhân liệt sĩ về Cục Người có công để tiến hành giám định AND, trả lại danh tính cho các liệt sĩ. Việc lấy mẫu được Ban tổ chức ghi chép cụ thể từng ngôi mộ theo thức tự có ở nghĩa trang quản lý và lập biên bản xác nhận đầy đủ. Sau khi lấy mẫu hài cốt xong, các mộ được hoàn lại đúng hiện trường ban đầu. Đây là lần thứ 2 Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, đề nghị  Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Cục Người có công - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho phép lấy mẫu mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và tổ chức thành công, bảo đảm an toàn, được các thân nhân liệt sĩ và lãnh đạo, các ban ngành chức năng cùng nhân dân địa phương đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao với cả tấm lòng tri ân liệt sĩ.

                               (Tin từ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai)

 

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com

Các tin liên quan