Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020

01/09/2020 09:45:00 AM

Tháng 8, bên cạnh công việc thường xuyên của Hội thì công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ III và kỷ niệm 10 năm thành lập Hội  (24/10/2010-24/10/2020) tiếp tục được triển khai tích cực. Theo đó, đề án về nhân sự và mô hình tổ chức được tiếp tục chuẩn bị như  đề nghị các Tổ chức Hội cử cán bộ tham gia BCH Hội HTGĐLS Việt Nam khóa III; lấy ý kiến tham gia Dự thảo Văn kiện Đại hội nhiệm kỳ III. Tiếp tục  chỉnh sửa Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung điều hành Đại hội của Chủ tịch Đoàn, lịch thời gian làm việc cảu Đại hội; đề xuất danh sách khách mời…  

      Ngoài ra, các nhiệm vụ khác như việc làm sách “Hội HTGĐLS Việt Nam- Dấu ấn 10 năm (2010-2020)”; phim VIDEO “ Hành trình 10 năm tri ân liệt sĩ” vẫn triển khai theo kế hoạch.  

      Hội đã gửi thư cảm ơn một số cơ quan, đơn vị, tổ chức đã nhiệt tình giúp đỡ, đóng góp vào kết quả của Chương trình nhắn tin TALS-2020. Đồng thời tiếp tục nắm tình hình về đề nghị  khen thưởng sau khi đã gửi hồ sơ ra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ra mắt Ban chấp hành Hội HTGĐLS Thành phố Hồ Chí Minh (Tháng 7-2020)

    Chủ tịch hội đã ký Quyết định kết nạp và cấp thẻ cho 37 hội viên; quyết định chuẩn y chức vụ Chi hội phó cho 2 Hội viên thuộc Chi hội quận Đống Đa (Hà Nội). Hội đã tiếp, tư  vấn qua điện thoại 11 lượt thân nhân liệt sĩ về đề nghị tìm hài cốt liệt sĩ, gửi mẫu đối chứng giám định ADN; nhận và xử lí 7 hồ sơ tìm hài cốt liệt sĩ (tổng số hồ sơ đã nhận 3.262); gửi 10 công văn các loại về tìm hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị  xét tặng xây nhà tình nghĩa.  

      Trong tháng, Hội đã gửi hồ sơ giám định ADN cho Viện Công nghệ sinh học,  kết quả giám định 39 mẫu hài cốt liệt sĩ lấy ở Nghĩa trang liệt sĩ Gio Linh ( Quảng Trị) và 57 mẫu đối chứng, Viện Công nghệ sinh học cũng đã có thông báo bằng văn bản cho biết: Phần lớn số mẫu hài cốt liệt sĩ đã bị phân hủy không thể phân tích được, chỉ có14 mẫu tách chiết được ADN, khi  khớp nối với 57 mẫu đối chứng của thân nhân liệt sĩ đã phân tích, không có trường hợp nào trùng huyết thống. Như vậy, chỉ có 14 mẫu hài cốt liệt sĩ, 57 mẫu đối chứng của thân nhân liệt sĩ phân tích được và dưa vào Ngân hàng gien lưu tại Viện Công nghệ sinh học. Sau khi có kết quả, hội đã có thông báo bằng văn bản gửi các gia đình liệt sĩ.

      Hội đã báo cáo kết quả khảo sát tình hình mộ chí tại nghĩa trang liệt sĩ Triệu Đông (Quảng Trị); tại đây có 102 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin. Nếu được Cục Người có công (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đồng ý, hội sẽ làm thủ tục khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Hiện nay hội đã có 50 hồ sơ của gia đình liệt sĩ tại nghĩa trang này.

      

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Văn phòng Hội thăm gia đình liết sĩ Vương Đình Chi (Thanh Oai, Hà Nội)

Tháng 9 là tháng rất quan trọng để bước vào tháng 10, tháng có chuỗi   các hoạt động chuẩn bị cho tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III và kỷ niệm 10 năm thành lập hội. Những trọng tâm  công việc của tháng 9 như sau:

       Tiếp tục tu chỉnh Văn kiện Đại hội, gửi nội dung Đại hội báo cáo Bộ Nội vụ. Ctrong đó, có 2 việc phải triển khai trong nửa đầu tháng 9, đó là: Tổ chức sinh hoạt tự phê bình và phê bình giữa lãnh đạo Hội và cán bộ cơ quan Hội từ Phó Trưởng ban và tương đương trở lên; Họp Ban Thường vụ rà soát lại các nội dung trước khi báo cáo nội dung Đại hội sang Bộ Nội vụ.

      Bên cạnh đó, nhiều công việc cần sơm triển khai như: Thông báo triệu tập đại biểu, chuẩn bị dự thảo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; chuẩn bị nội dung điều hành đại hội của Đoàn chủ tịch; dự thảo các biên bản đại hội; họp Ban chấp hành, Ban Kiểm tra khóa III (lần thứ 1); đề xuất nhân sự các cơ quan điều hành, giúp việc đại hội và chuẩn bị các nội dung khác liên quan đến đại hội.

      Xây dựng kế hoạch tuyên truyền báo chí, chuẩn bị nội dung tuyên truyền cung cấp cho báo chí. Lập Kế hoạch xây dựng bảng ảnh tuyên truyền về 10 năm xây dựng, hoạt động tri ân liệt sĩ và phát triển của Hội HTGĐLS Việt Nam, hướng dẫn các tổ chức hội tham gia đóng góp ảnh; hoàn tất bản thảo sách, phim VIDEO và các công việc liên quan khác.

      Tiếp tục thu thập thông tin xác định danh tính liệt sĩ trong khuôn khổ Đề án quốc gia 515, trong đó có việc sẵn sàng triển khai lấy mẫu hài cốt của số liệt sĩ chưa có thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Triệu Đông (Quảng Trị).

      Tiếp tục phối hợp với CTCP truyền thông Thiên Sơn, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm việc chuẩn bị cho tổ chức sự kiện vào tháng 10/2020 được thành công.  

      Theo dõi chặt chẽ diễn biến và thực hiện nghiêm túc các quy định của thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch COVID-19; điều chỉnh kịp thời kế hoạch công tác của Hội theo tình hình chung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com