NGHI QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI HỖ TRỢ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ VIỆT NAM LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2025

05/11/2020 03:34:00 AM

        ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   

     HỖI TGĐLS  VIỆT NAM                                            Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

            LẦN THỨ III

 

                                                                                     Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

 

                          NGHI QUYẾT

                ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI HỖ TRỢ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ VIỆT NAM

                                    LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2025

 

Đại hội đại biểu Hội HTGĐLS Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2020- 2025) được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội ngày 23/10/2020 với chủ đề Tâm huyết, Nghĩa tình, Hiệu quả, Phát triển.  

Đại hội có 147 đại biểu, đại diện cho gần một vạn hội viên trong cả nước về dự. Hơn: 60 đại biểu là khách mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu các bộ, ban, ngành ở Trung ương, các địa phương, các đơn vị trong lực lượng vũ trang, các tổ chức kinh tế, xã hội, các cơ quan báo chí đã tham dự đại hội.

   Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban chấp hành nhiệm kỳ II trình,

                                                         QUYẾT NGHỊ

          I-Tán thành và đánh giá cao kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2020-2025 nêu trong báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành khóa II trình Đại hội.

          1-Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ II và 10 tri ân liệt sĩ.

          Năm năm qua (2015-2020), bên cạnh những thuận lợi cơ bản là đất nước ổn định và phát triển, song không ít những khó khăn, thách thức khi nền kinh tế nước ta hội nhập sâu vào kinh tế thế giới; tình hình biển đông diễn biến phức tạp, đại dịch covib-19 ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, đời sống của nhân dân; công tác liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nướ ta hết sức quan tâm, toàn dân tích cực hưởng ứng thực hiện và đã đạt được những kết quả to lớn toàn diện. Tuy vậy còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết sau chiến tranh v.v.Trong bối cảnh và tình hình trên, Hội và các tổ chức Hội đã nỗ lực hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, đạt được kết quả rất đáng ghi nhận.

 

Đồng chí Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH Nguyễn Thị Hà (bên phải) cùng các đại biểu ủng hộ đồng bào, chiến sĩ miền Trung vừa bị mưa lũ vừa qua trước giờ khai mạc Đại hội

 

                                                                                                                                       Đoàn chủ tịch Đại hội

 

                                                                                                                                          Các  đại biểu dự đại hội

 

                                                                                                                        Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

 

          -Hội và các tổ chức hội đã tổ chức thực hiện có hiệu quả việc thu thập, kết nối và hỗ trợ thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; tư vấn và thụ lý hàng chục ngàn hồ sơ liệt sĩ, giúp các gia đình tìm được người thân bằng phương pháp thực chứng. Hỗ trợ miễn phí giám định 364 mẫu ADN, đã có kết quả 127 mẫu, kết quả đúng đạt 37%. Trong đó có 273 mẫu hài cốt liệt sĩ do Hội trực tiếp khai quật và lấy theo nhóm mộ. Phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm, qui tập và di chuyển 523 HCLS từ các chiến trường và nghĩa trang liệt sĩ về quê hương. Hội và các tổ chức Hội luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ từ đó phản ảnh với các cơ quan chức năng giải quyết các trường hợp đề nghị công nhận liệt sĩ còn tồn đọng trong chiến tranh. Hoạt động tri ân liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng có bước phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Với nhiều hình thức phương pháp xã hội hóa, Hội và các tổ chức Hội đã huy động được nguồn lực từ xã hội để hỗ trợ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà và các vật chất thiết thực với gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các gia đình liệt sĩ tại các tỉnh biên giới, vùng sâu vùng xa và hải đảo. Cùng với hỗ trợ các gia đình liệt sĩ còn nhiều khó khăn, Hội và các tổ chức Hội hàng năm đã tổ chức chu đáo việc khám bệnh cấp  thuốc cho hàng chục ngàn đối tượng chính sách trong đó có gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Công tác tuyên truyền chủ động, hoạt động tích cực đã góp phần nâng cao đạo lý“Uống nước nhớ nguồn”,” “Đền ơn đáp nghĩa” nhất là thế hệ trẻ. Công tác xây dựng và phát triển hội được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu đại hội lần thứ II nhìn chung đều đạt.

          Tuy nhiên, công tác hỗ trợ tìm kiếm thông tin, xác định danh tính liệt sĩ, công tác vận động tài trợ còn nhiều khó khăn, công tác phát triển Hội còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu. Những hạn chế này cần được khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

          Nhìn lại 10 năm hoạt động tri ân liệt sĩ .

           Đại hội khẳng định: Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn về nhiều mặt, Hội và các tổ chức hội đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, khắc phục mọi khó khăn, tâm huyết với tôn chỉ mục đích tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ. Những kết quả đạt được trong 10 năm qua rất đáng được ghi nhận góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống tinh thần, vật chất đối với gia đình liệt sĩ, vơi đi nỗi đau thương mất mát sau chiến tranh. Công tác xây dựng và phát triển Hội về tổ chức và hội viên nhìn chung có chiều rộng trên cả nước và ngày càng khẳng định Hội là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với gia đình liệt sĩ, nơi gửi gắm niềm tin của các gia đình liệt sĩ; uy tín, vị thế của Hội được đề cao và lan tỏa trong nhân dân và xã hội.

          2-Các chỉ tiêu cơ bản trong phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ III (2020-2025).

          Với những điều kiện thuận lợi của đất nước trong những năm tới và kinh nghiệm hoạt động trong 10 năm qua. Hội và các tổ chức Hội quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sau:

                        -Về hỗ trợ thông tin, tư vấn tìm kiếm và xác định dannh tính liệt sĩ: Thu thập, kết nối, sử lý và cung cấp thông tin tìm kiếm hơn 50 ngàn liệt sĩ trên các phương tiên thông tin đại chúng;  Thụ lý trên 1.000 thông tin về mộ và nhóm mộ liệt sĩ còn thất lạc danh tính.  Hỗ trợ miễn phí giám định ADN xác định danh tính trên 500 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

           -Về tri ân liệt sĩ : Tặng: 300-500  nhà tình nghĩa, 500-1.000 sổ tiết kiệm, 200-400 suất học bổng và trên 10.000 -  20.000 suất quà tới các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; phối hợp tổ chức khám chữa bệnh miễn phí trên 10.000 lượt người là đối tượng thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

           -Về công tác vận động tài trợ: Mỗi năm toàn bộ mạng lưới Hội huy động được trên 10-15 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân liệt sĩ.

           -Công tác phát triển Hội: Đến năm 2025 có thêm ít nhất 10 tỉnh/thành phố thành lập Hội, Chi hội. Hội và các tổ chức hội là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Là thành viên có trách nhiệm các Đề án liên quan đến liệt sĩ của Chính phủ.

          Đại hội giao cho BCH Hội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Hội.

          II-Đại hội nhất trí đề nghị Bộ Nội vụ cho phép Hội tiếp tục thực hiện Điều lệ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam được phê duyệt theo Quyết định số 209 /QĐ-BNV ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

          III- Đại hội thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành khóa III: gồm 33 đồng chi, Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng thư ký Hội

          Đại hội giao cho BCH và BTV Hội sớm kiện toàn các cơ quan, tổ chức trực thuộc Hội và sửa đổi các Qui chế làm việc của Hội cho phù hợp với Điều lệ và tình hình phát triển của Hội.

          Hướng về đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Đại hội chia sẻ trước những đau thương, mất mát to lớn này việc quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Đại hội kêu gọi mọi cán bộ hội viên của các tổ chức Hội cần tiếp tục có những hình thức đóng góp thiết thực giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

           Đại hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành Trung ương và chính quyền địa phương đối với Hội và các tổ chức hội trong thời gian tới.

            Đại hội kêu gọi toàn thể tổ chức Hội và hội viên hãy tâm huyết với hoạt động tri ân liệt sĩ, khắc phục mọi khó khăn thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đại hội lần thứ III đề ra. Đại hội mong muốn mọi công dân nước CHXHCN Việt Nam; người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài; các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước hãy thể hiện nghĩa cử cao đẹp “ đền ơn đáp nghĩa” bằng các việc làm thiết thực đồng hành cùng Hội HTGĐLS Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do, vì hạnh phúc của nhân dân .

        Nghị quyết Đại hội được thông qua với sự nhất trí của 100% đại biểu tham dự Đại hội.

          TM ĐOÀN THƯ KÝ

                (Đã ký)

         Phan Sỹ Thao

                   TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

                             (Đã ký)

              Trung tướng Lê Văn Hân

 

 (Trianlietsi.vn)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com

Các tin liên quan