THÔNG BÁO VỀ KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ VÀ BAN LÃNH ĐẠO HỘI

15/03/2022 03:07:00 AM

THÔNG BÁO VỀ KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ VÀ BAN LÃNH ĐẠO HỘI

 

Ngày 01/12/2021, Ban chấp hành hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã có quyết nghị về một số nội dung công việc của Hội năm 2022 và những năm tiếp theo giai đoạn 2022-2025. Trong đó, kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Lãnh đạo Hội.

 

1.Ban chấp hành:

   Đại hội đại biểu lần thứ III (Nhiệm kỳ 2020-2025) đã bầu Ban chấp hành 33 đồng chí.

 - Cuối năm 2020: đồng chí Vũ Trường Giang, Phó Chủ tịch Hội TP Hồ Chí Minh mất.

- Năm 2021, có 2 đồng chí mất: Thiếu tướng Lê Hoài Thanh, Phó Chủ tịch Hội; Bùi Phó Vĩnh, Chủ tịch tỉnh Hội Bình Phước

 - Miễn nhiệm 01 đồng chí: Lê Thị Thuận, Chi hội trưởng Chi hội tỉnh Quảng Bình (2021)

- 02 đồng chí xin nghỉ do tuổi cao: Lê Văn Hân, Trung tướng, Chủ tịch Hội. (Từ 01/2022 là Chủ tịch danh dự); Nguyễn Đình Thường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội  

Ban chấp hành còn 27 đồng chí. Thường vụ sẽ xem xét, đề nghị  Ban chấp hành bổ sung, kiện toàn sau.

 *Ban Thường vụ:

Ban Thường vụ được Đại hội đại biểu lần thứ III (Nhiệm kỳ 2020-2025) bầu 11 đồng chí. Do hai đồng chí xin nghỉ và một đồng chí mất, BCH Hội đã bầu thêm đồng chí Nguyễn Huy Lập, Trưởng ban Tài chính Hội. Hiện nay, Ban Thường vụ có 9 đồng chí, danh sách cụ thể:

 1. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam
 2. Nguyễn Hữu Oanh, Phó chủ tịch thường trực Hội HTGĐLS Việt Nam
 3. Phan Sỹ Thao, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Hội HTGĐLS Việt Nam
 4. Trần Đình Hướng, Phó chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam
 5. Trần Thế Tuyển, Phó chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam
 6. Nguyễn Huy Lập, Trưởng ban Tài chính, Hội HTGĐLS Việt Nam
 7. Hồ Đức Thành, Chủ tịchHội HTGĐLS tỉnh Nghệ An
 8. Bùi Tuấn Hải, Chủ tịchHội HTGĐLS tỉnh Hòa Bình
 9. Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịchHội HTGĐLS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

*Ban Lãnh đạo Hội

Chủ tịch danh dự: Trung tướng Lê Văn Hân.

Chủ tịch: Trung tướng Hoàng Khánh Hưng

Các Phó Chủ tịch:

 1. Nguyễn Hữu Oanh, Phó chủ tịch thường trực Hội HTGĐLS Việt Nam
 2. Phan Sỹ Thao, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Hội HTGĐLS Việt Nam, kiêm Trưởng ban Tuyên truyền Hội
 3. Trần Đình Hướng, Phó chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam, kiêm Trưởng ban Tổ chức- Chính sách Hội
 4. Trần Thế Tuyển, Phó chủ tịch (Phụ trách Chỉ đạo Hội HTGĐLS thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp chỉ đạo để phát triển các Hội HTGĐLS cấp tỉnh khu vực phía nam).

  (Trianlietsi.vn)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com