Một năm nỗ lực không ngừng

(trianlietsi.vn) - 
26/12/2018 04:12:00 AM Xem tiếp...

Thông báo địa chỉ mới

(trianlietsi.vn) - 
26/12/2018 03:39:00 AM Xem tiếp...

Lời thưa ngày ra mắt Trianlietsi.vn

(trianlietsi.vn) - 
26/12/2018 03:27:00 AM Xem tiếp...

Kết quả 10 ngày ra quân lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ MT31.

(trianlietsi.vn) - Từ 17 tháng 6 đến 26 tháng 6, các tổ công tác lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ MT31đã tiến hành công việc ở phàn lớn các tỉnh đã được phân công. Ở mỗi tổ đều có những khó khăn trở ngại. Tuy vậy nhờ sự cộng tác chặt chẽ và hợp đồng cụ thể với Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, sự tận tình giúp đỡ của các địa phương, đơn vị, các tổ đều thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
26/12/2018 03:24:00 AM Xem tiếp...

Hoạt động nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

(trianlietsi.vn) - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2013), ngày 19 tháng 6 năm 2013, Chủ tịch Lê Văn Hân, Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Hùng Phong cùng đại biểu cán bộ, nhân viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng một số cơ quan báo chí.
26/12/2018 03:20:00 AM Xem tiếp...

Ngày thứ 2 của chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ MT31

(trianlietsi.vn) -  Ngày 18 tháng 6 năm 2013 - Ngày thứ 2 của chiến dịch lấy mẫu sinh phầm thân nhân liệt sĩ MT31 đã quy tập về nghĩa trang liệt sĩ Anh Sơn, Nghệ An, cả 4 tổ công tác trên 4 hướng đều đã có mặt tại các điểm quy định.
26/12/2018 03:02:00 AM Xem tiếp...