Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã vận động, ủng hộ Tết vì người nghèo hơn một tỷ đồng

07/03/2022 09:41:00 AM

Hồ Đức Thành (Hội Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An)Xuân Nhâm Dần 2022 vừa qua, Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã vận động, ủng hộ Tết vì người nghèo năm Nhâm Dần của Hội HTGĐLS tỉnh Nhệ An 961,6 triệu đồng; với 1.730 suất quà cho 70 xã, 9 huyện ;tặng 5 sổ tiết kiệm, (mõi sổ 10 triệu đồng) và 50 triệu hỗ trợ xây nhà tình nghĩa trong tỉnh

Tổng số :1.061.000.000 (Một tỷ, không trăm sáu mươi mốt triệu đồng).

Dưới đây là một sso hình ảnh:

 

Ông Hồ Đức Thành (Chủ tịch Hội HTGĐLS tỉnh Nghệ An) đang trao quà cho đại biểu gia đình liệt sĩ nhân dịp tết Nhâm Dần

Ông Hồ Đức Thành, (thứ 4 từ trái sang),Chủ tịch Hội HTGĐLS tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu gia đình liệt sĩ 

Ông Hồ Đức Thành, (thứ 6 từ trái sang),Chủ tịch Hội HTGĐLS tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu gia đình liệt sĩ 

Ông Hồ Đức Thành (Chủ tịch Hội HTGĐLS tỉnh Nghệ An) đang trao quà cho đại biểu gia đình liệt sĩ nhân dịp tết Nhâm Dần

Ông Hồ Đức Thành, (thứ 7 từ trái sang),Chủ tịch Hội HTGĐLS tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu gia đình liệt sĩ 

 

 (Trianlietsi.vn)

 

 

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com