Đội Quy tập Mộ Liệt sĩ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc 14 bộ hài cốt liệt sĩ

14/01/2019 08:56:00 AM

Đội Quy tập Mộ Liệt sĩ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc 14 bộ hài cốt liệt sĩ
 

 

Đúng ngày 27-7 vừa qua, Đội Quy tập Mộ Liệt sĩ, Cục Chính trị Quân khu 2 đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương, tiếp cận hang đá Phà Tạo, Bản Sen Chót, huyện Mường Ngà, tỉnh U Đum Xay (Lào); tìm kiếm, cất bốc được 14 liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Thời tiết mưa lớn, các lực lượng xuyên rừng tiếp cận địa điểm tìm kiếm.

Rừng rậm, núi đá Bản Sen Chót hiểm trở.

Hang đá Phà Tạo cách Bản Sen Chót 2 giờ hành quân bộ, giữa rừng rậm, núi đá rất hiểm trở, đáy hang sâu, phải dòng dây đu người xuống từ cửa hang. 14 liệt sĩ được tìm thấy tại 2 mộ tập thể trong lòng hang, một mộ có 11 bộ hài cốt, mộ còn lại có 3 bộ hài cốt, tất cả đều chưa xác định được danh tính. Hiện vật còn lại là những mảnh vải nilon nhỏ.

Cán bộ, chiến sĩ dòng dây, tìm cách đu xuống đáy hang.

Hài cốt các liệt sĩ tìm thấy ở đáy hang.

Theo thông tin của người dân cung cấp, hang đá Phà Tạo trước đây bộ đội Việt Nam đã từng chiến đấu và công tác. Rất mong các cựu chiến binh, chuyên gia Quân Tình nguyện Việt Nam tại Lào qua các cuộc kháng chiến có thông tin về cán bộ chiến sĩ từng chiến đấu tại Lào nói chung, tỉnh U Đum Xay nói riêng cung cấp về Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 2; hoặc Đội Quy tập Mộ Liệt sĩ, Cục Chính trị Quân khu 2. Số điện thoại: 0056 81312 122 để khớp nối, tìm lại tên cho các liệt sĩ.

ĐỨC ĐÀO – THẾ GIANG (Báo QK2)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com