Hướng dẫn thủ tục và cách lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ

05/01/2019 03:03:00 AM

Hướng dẫn thủ tục và cách lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ

 

 

 

HỘI HỖ TRỢ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

VIỆT NAM

 

Số: 253/HD-HTGĐLS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
  

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

Thủ tục và cách lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ

 

Căn cứ vào hướng dẫn của Cục Người có công – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Viện Công nghệ sinh học (CNSH) thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Pháp y Quân đội (PYQĐ), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam tổng hợp, hướng dẫn thủ tục và cách lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ, như sau:

  1. A.THỦ TỤC GIÁM ĐỊNH

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam tiếp nhận các trường hợp giám định hài cốt liệt sĩ nếu có đủ các điều kiện:

  1. Có đơn đề nghị của thân nhân liệt sĩ (thân nhân có CMT nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân phù hợp), được UBND xã (phường) xác nhận; mẫu đơn có sẵn ở Ban Chính sách Hội HTGĐLS Việt Nam (Có thể lấy mẫu đơn từ trang Web trianlietsi.vn hoặc điện thoại đến Ban Chính sách Hội HTGĐLS Việt Nam để được hướng dẫn).
  2. Có giấy báo tử liệt sĩ (bản sao có chứng thực của xã, phường) hoặc trích lục thông tin về liệt sĩ do đơn vị hoặc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành cấp. Trường hợp mất giấy báo tử, thân nhân liệt sĩ có thể lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành xin sao lục lại.
  3. Có vị trí ngôi mộ nghi ngờ là của liệt sĩ (Ví dụ: Số mộ 1, Hàng 2, Lô 3, Nghĩa trang liệt sĩ A… hoặc ở đồi M, thôn H, xã K, huyện X… , gia đình đã liên hệ, được Ban quản lý nghĩa trang hoặc chính quyền địa phương đồng ý cho mượn mẫu phẩm về giám định, thể hiện bằng biên bản bàn giao cho mượn xương, cốt liệt sĩ).
  4. Nếu thông tin được xác định do đồng đội cũ hoặc bằng phương pháp ngoại cảm thì phải xác định rõ họ tên, địa chỉ của người cung cấp thông tin (có xác nhận của chính quyền xã, phường nơi người cung cấp thông tin cư trú).
  5. Có mẫu đối chứng (hướng dẫn ở phần cách lấy mẫu)
  6. CÁCH LẤY MẪU GÁM ĐỊNH

Lấy mẫu là khâu quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình giám định. Vì vậy cần chú ý theo một trong các yêu cầu sau:

  1. Lấy mẫu hài cốt(thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1) Hài cốt còn nguyên vẹn: Lấy từ 1 đến 2 chiếc răng 

2) Hài cốt không nguyên vẹn: Lấy khoảng 2x2 cm xương ống hoặc 2x2 cm xương còn cứng 

 Chú ý: Mẫu hài cốt liệt sĩ phải được bảo quản trong túi nilon có niêm phong xác nhận của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, ngoài bì ghi rõ đề nghị xác định danh tính đối với liệt sĩ (Họ và tên, nguyên quán, ngày tháng năm sinh)

  1. Lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ(mẫu đối chứng)

1) Đối tượng lấy mẫu sinh phẩm: Ít nhất lấy mẫu của 2 trong số những người thân có mối quan hệ huyết thống theo dòng mẹ hoặc theo dòng cha của liệt sĩ, cụ thể như sau:

Theo dòng mẹ của liệt sĩ: có thể lấy mẫu của hai trong số những người sau:

- Mẹ liệt sĩ; bà ngoại của liệt sĩ;

- Bác, cậu, dì của liệt sĩ;

- Anh chị em cùng mẹ với liệt sĩ;

- Anh em con dì, con già với liệt sĩ;

- Con của chị gái, em gái của liệt sĩ;

- Con của chị gái, em gái của con dì, con già với liệt sĩ;

Theo dòng cha của liệt sĩ ( nếu không còn các đối tượng nói trên theo dòng mẹ thì lấy mẫu của ông nội hoặc bố đẻ của liệt sĩ )

2) Mẫu sinh phẩm của thân nhân:

- Móng tay hoặc móng chân (5 mảnh).

- Tóc (10 sợi có cả chân tóc)

Mẫu phải bảo quản trong túi nilon đặt trong bì thư, ngoài bì ghi rõ họ tên người được lấy mẫu, tuổi, nguyên quán, trú quán và quan hệ với liệt sĩ, điện thoại liên hệ.

* Sau khi có đủ các điều kiện trên, thân nhân liệt sĩ đến Ban Chính sách Hội HTGĐLS Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để giám định ADN. Thời gian hoàn thành: từ 30 đến 90 ngày. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt nam hỗ trợ toàn bộ kinh phí một lần giám định ADN đối với mỗi liệt sĩ cần xác định danh tính.

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hùng Phong

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com