Thủ tục sao lục giấy Báo tử và cung cấp thông tin về liệt sỹ?

11/07/2019 02:29:00 AM

 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục sao lục giấy Báo tử liệt sĩ và cung cấp thông tin về đơn vị, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ?

Đại diện Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) trả lời:

  1. Về thủ tục tra cứu, cung cấp giấy Báo tử liệt sĩ: Thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú) gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi quản lý hồ sơ liệt sĩ và thực hiện chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ để được kiểm tra, xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
  2. Về cung cấp thông tin về đơn vị, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ: Thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú) kèm theo bản sao giấy Báo tử hoặc Bằng Tổ quốc ghi công và các giấy tờ liên quan (nếu có) gửi về Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị, địa chỉ: Số 38A Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ để được kiểm tra, cung cấp thông tin hoặc chỉ đạo, phối hợp với đơn vị, địa phương nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu liệt sĩ để xác minh, kết luận và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.
Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com