Hướng dẫn đăng ký không nhận tin nhắn quảng cáo

13/01/2022 09:36:00 AM

LINH ANBộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2022.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 của thông tư này, người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất tới 01 số thuê bao. Tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất được gắn nhãn có định dạng DKQC. Nhãn được đặt vị trí đầu tiên trong tin nhắn.

Hướng dẫn đăng ký không nhận tin nhắn quảng cáo
Hướng dẫn đăng ký không nhận tin nhắn quảng cáo. Ảnh: Báo Tin tức. 

Ngoài ra, Điều 5 Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT hướng dẫn người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tin nhắn rác. Theo đó, người dùng có thể soạn tin nhắn theo cú pháp: S [nguồn phát tán][nội dung tin nhắn rác] hoặc S (nguồn phát tán)(nội dung tin nhắn rác) rồi gửi tổng đài 5656; hoặc thông qua hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn, tổng đài hoặc ứng dụng. Để phản ánh, cung cấp các bằng chứng cuộc gọi rác, người dùng soạn tin nhắn gửi tới tổng đài 5656 theo cú pháp: V [nguồn phát tán][nội dung cuộc gọi rác] hoặc V (nguồn phát tán)(nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656; hoặc thực hiện theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn, tổng đài hoặc ứng dụng. Đối với thư điện tử rác, người dùng có thể phản ánh, cung cấp bằng chứng bằng cách: Phản ánh thông qua việc chuyển tiếp thư điện tử rác tới địa chỉ thư điện tử chongthurac@vncert.vn; phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Người sử dụng cũng có thể đăng ký/hủy đăng ký danh sách không quảng cáo theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT bằng cách soạn tin nhắn gửi tới tổng đài 5656 hoặc thông qua website khongquangcao.ais.gov.vn, tổng đài, ứng dụng và cần lưu ý: Mọi đăng ký/hủy đăng ký danh sách không quảng cáo qua website hoặc qua ứng dụng phải được xác thực qua số điện thoại đã thực hiện đăng ký hoặc hủy đăng ký. Để đăng ký/hủy đăng ký danh sách không nhận tin nhắn quảng cáo, người dùng soạn tin nhắn theo cú pháp DK DNC S gửi 5656/HUY DNC S gửi 5656; đăng ký/hủy đăng ký danh sách không nhận cuộc gọi quảng cáo bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp DK DNC V gửi 5656/HUY DNC V gửi 5656. Để đăng ký/hủy đăng ký danh sách không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo, người sử dụng soạn tin nhắn theo cú pháp DK DNC gửi 5656/HUY DNC gửi 5656.

Theo QĐND

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com