Lãi ơi !

(trianlietsi.vn) - Tôi có bạn tuổi thơ tên Lãi Thuở chăn trâu bé dại Biết chăn trâu, biết lỗ lãi là chi Có một lần chơi bi Vì thua, thắng tôi xông vào đánh Lãi Dù vóc nhỏ bạn đâu có ngại Bạn ôm tôi cắn sâu vào ngực trái Vết sẹo ngày xưa còn in mãi trong tôi.
04/01/2019 11:24:00 AM Xem tiếp...