Danh sách 18 quân nhân hy sinh trong vụ tai nạn máy bay

07/01/2019 02:20:00 AM

Danh sách 18 quân nhân hy sinh trong vụ tai nạn máy bay
 Bộ Quốc phòng đã công bố thông tin về danh tính của 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi ngày 7/7. Trong số các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 916 vừa hy sinh có nhiều người tuổi đời còn rất trẻ.   
            

1. Đại tá Hoàng Lại Long, sinh năm 1961, phi công lái chính của máy bay Mi171. Chức vụ: Phó tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 916.

2. Trung tá Đặng Thành Chung, sinh năm 1966. Giáo viên dù Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

3. Thiếu tá Lê Văn Việt, sinh năm 1978. Dẫn đường, phi công lái phụ.

4. Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1976. Cơ giới trên không.

5.  Thiếu tá Nguyễn Đào Hồng Tâm, sinh năm 1980. Giáo viên dù Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

6 Thiếu úy Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

7. Thiếu úy Đỗ Văn Minh, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

8. Thiếu úy Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

9. Thiếu úy Nguyễn Đình Bình, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

10. Thiếu úy Lê Việt Hùng, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

11. Thiếu úy Nguyễn Phúc Nhơn, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

12. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Mạnh Uy, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công

13. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Năm, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công

14. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công .

15. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hưng, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

16. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Hùng Quang, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

17. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Chử Văn Minh, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

18. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Công Hợi, Tổ trưởng Tiểu đoàn 18 đặc công.

 

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com