Bảo đảm an ninh, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

12/08/2019 02:32:00 AM

Hồng ThạnhPhát biểu đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng Lương Văn Khang nhấn mạnh: 50 năm qua, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thiêng liêng và cao quý; nhằm góp phần vào việc giữ gìn tư tưởng, đạo đức, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ gìn một di sản vô cùng quý giá của dân tộc và nhân loại. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh là yếu tố căn bản phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; đón tiếp, hướng dẫn nhân dân và khách nước ngoài vào Lăng viếng Bác, xây dựng, bảo tồn kiến trúc Công trình Lăng và phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, ngoại giao của Đảng, Nhà nước tổ chức tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Bảo đảm an ninh, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Quang cảnh hội thảo.

Báo cáo tổng kết tại hội thảo nêu rõ: 50 năm qua, công tác bảo đảm an ninh, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; sự phối hợp, ủng hộ của các bộ, ban, ngành, địa phương. Cùng với sự chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, các lực lượng trong Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phát huy truyền thống vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, góp phần giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy tốt ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Hội thảo là dịp để đánh giá cụ thể kết quả các mặt công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công trình Lăng, Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và các sự kiện chính trị, văn hóa, ngoại giao diễn ra tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong những năm qua. Trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trong thời gian tới, góp phần phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Các tham luận tại hội thảo tập trung đi sâu đánh giá, khẳng định và làm sâu sắc thêm về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trong thời gian tới; đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, TP Hà Nội và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh những nội dung, biện pháp nhằm góp phần giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

(Theo QĐND)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com