Công bố 5 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

14/08/2020 09:01:00 AM

THẢO NGUYỄNTại Nghị quyết số 982/2020/UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 1-8-2020. 

Theo Nghị quyết số 987/2020/UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Huỳnh Tấn Việt, kể từ ngày 10-7-2020. 

Công bố 5 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quang cảnh một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội. 

Tại Nghị quyết số 986/2020/UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Minh Thức, kể từ ngày 10-7-2020. 

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 985/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) của Bộ Thông tin và Truyền thông: 20,682 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 20,682 tỷ đồng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29-7-2020. 

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26-9-2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường. 

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1-8-2020 đến hết ngày 31-12-2020. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1-1-2021.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2020. 

Trước đó, Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26-9-2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít. Theo Tờ trình của Chính phủ, việc giảm 30% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay, về mức 2.100 đồng/lít, sẽ làm số thu bảo vệ môi trường giảm 72-80 tỷ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, việc giảm thuế này cần thiết, giúp giảm bớt khó khăn cho ngành hàng không và gián tiếp một số lĩnh vực khác như thương mại, dịch vụ, du lịch...

(Theo QĐND)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com