Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

19/08/2022 09:27:00 AM

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN - TRỌNG HẢIChiều 18-8, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2017-2021 và 7 tháng đầu năm 2022.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
 Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Đinh Tiến Dũng đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Phạm Hoài Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo TP Hà Nội: Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
 Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất đánh giá: Từ năm 2017 đến nay, hai bên đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII.

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
 Các đại biểu dự hội nghị.

Hai bên đã quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, UBND TP Hà Nội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô. Thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tăng cường xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ Thủ đô ngày càng vững chắc. Công tác phối hợp đã góp phần xây dựng lực lượng quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, trang bị ngày càng hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; trong đó xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại”; điều chỉnh tổ chức biên chế tinh gọn, cơ động linh hoạt; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, được tổ chức chặt chẽ, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, hai bên tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Xây dựng quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các khu vực, phát triển một số ngành công nghiệp có tính lưỡng dụng cao, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống. Tích cực, chủ động phối hợp, trao đổi tình hình; hướng dẫn, thẩm định chặt chẽ, đúng quy định về mặt quốc phòng đối với các quy hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời bổ sung điều chỉnh kế hoạch, tổ chức luyện tập các phương án tác chiến phòng thủ, bảo vệ Thủ đô phù hợp với diễn biến tình hình; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp chặt chẽ, sáng tạo, sát thực tế, đạt kết quả tốt. Chất lượng huấn luyện tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô từng bước được nâng lên; công tác tuyển quân thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
 Đồng chí Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Từ năm 2017 đến nay, hai bên đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng chức năng của Thủ đô triển khai thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ; thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu có hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các hoạt động kinh tế, văn hóa, đối ngoại trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn Thủ đô ngày càng vững chắc.

Ngoài các nội dung trên, hai bên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn và cơ quan quân sự địa phương vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện tốt công tác tuyên giáo, tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận, quần chúng, dân tộc, tôn giáo; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch; đẩy mạnh công tác chính sách đối với người có công, hậu phương quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa; xây dựng doanh trại các đơn vị quân đội ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp, môi trường văn hóa lành mạnh; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, phòng, chống dịch Covid-19…

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Đinh Tiến Dũng đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua, nhất là giai đoạn từ năm 2017 đến nay. Đồng thời, chỉ ra những vướng mắc, hạn chế trong công tác phối hợp để hai bên tiếp tục chấn chỉnh, tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới. Đại diện Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cùng thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đến năm 2025, trong đó xác định, trước hết cần tiếp tục tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phối hợp tổ chức tốt các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn bảo đảm ý nghĩa, thiết thực; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Cùng với đó, phối hợp tập trung rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát xây dựng Thủ đô Hà Nội được xác định trong nghị quyết của các cấp cả trước mắt và lâu dài. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị; đẩy mạnh xây dựng phòng thủ các cấp, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
 
Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
 Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Đinh Tiến Dũng đại diện hai bên ký kết quy chế phối hợp.

Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, chủ động phương án ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô; thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị, dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với người có công, hậu phương quân đội và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Phối hợp làm tốt công tác chính sách, tạo điều kiện để cán bộ, quân nhân đóng quân trên địa bàn được tham gia mua nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà ở xã hội của địa phương; chuyển giao các khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý theo quy định của Chính phủ...

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
 Đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Quân chủng Hải quân 50 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa đa năng tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Đại diện hai bên cũng xác định công tác phối hợp cần tập trung quan tâm đầu tư nguồn lực từ các nguồn ngân sách cho Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội và các đơn vị quân đội trên địa bàn để hoàn thành các dự án, công trình đã được phê duyệt và triển khai thực hiện nhu cầu đầu tư mở mới các công trình, dự án cấp thiết khác về quân sự, quốc phòng; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại cũng như công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết dứt điểm tình trạng cấp chồng, tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng còn tồn đọng; không để hình thành, phát sinh các điểm nóng, phức tạp liên quan đến đất quốc phòng trên địa bàn Thủ đô.

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
 Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Sỹ Thanh vừa được nhận nhiệm vụ công tác mới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thông qua và ký Quy chế phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội thay chế Quy chế số 1233-QC/QUTW-TUHN ngày 20-12-2017 trước đó của hai bên.

Nhân dịp này, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trao kinh phí hỗ trợ cho Quân chủng Hải quân xây dựng nhà văn hóa đa năng trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa số tiền 50 tỷ đồng.

(Theo QĐND)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com