Trước đó, vào 6 giờ sáng, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ và thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình, chính thức bắt đầu Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày 14 và 15-8.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân và du khách nước ngoài có mặt trên quảng trường Ba Đình chứng kiến nghi lễ treo cờ rủ. Đội 1-Đội Tiêu binh danh dự, Đoàn 275, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được giao thực hiện nghi lễ thượng cờ rủ.

Theo quy định, cờ rủ trong Lễ Quốc tang là cờ có dải băng đen với kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài lá cờ. Cờ chỉ được treo đến 2/3 cột với băng vải đen buộc để cờ không bay. Tối ngày 14-8 sẽ không có lễ hạ cờ như thường lệ. Lá cờ rủ sẽ được treo liên tục trong hai ngày Quốc tang 14 và 15-8.

Trong hai ngày Quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí.

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
5 giờ 50 phút, Tiêu binh Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
 
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Dải băng tang được buộc vào Quốc kỳ.
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Quốc kỳ từ từ được kéo lên đến 2/3 cột cờ với băng vải đen buộc để cờ không bay.   
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Đúng 6 giờ, lá Quốc kỳ có dải băng tang được kéo lên.
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Nghi lễ được thực hiện với sự trang nghiêm, thành kính.
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tòa nhà Quốc hội và các cơ quan công sở, nơi công cộng thực hiện treo cờ rủ.

(Theo QĐND)