Chủ tịch Quốc hội cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn 85 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Việc bổ nhiệm Đại sứ được tiến hành thông qua quy trình thẩm tra, đánh giá, chọn lựa cán bộ một cách kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước đã chuyển sang giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Đây cũng là thời điểm tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, bất ổn, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước có xu hướng gia tăng, toàn diện hơn trước, không chỉ về chính trị, quân sự mà còn là kinh tế, công nghệ, không gian mạng…

Đặc biệt, trong những tuần qua, dịch cúm Covid-19 bùng phát, tác động lớn đến kinh tế, xã hội thế giới. Điểm đáng lưu ý là, Nghị viện châu Âu vừa phê chuẩn 2 Hiệp định EVFTA và EVIPA với phiếu tán thành khá cao. Kết quả đó là sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan trong nước và đặc biệt là sự đóng góp của Đại sứ - Trưởng phái đoàn tại EU, các Đại sứ Việt Nam tại các nước thành viên châu Âu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao và các Đại sứ tiếp tục phối hợp, các cơ quan của Quốc hội đảm nhận vai trò nước chủ nhà của Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), tổ chức thành công Năm AIPA 2020, đặc biệt là Đại hội đồng AIPA 41 dự kiến tổ chức đầu tháng 9 năm 2020 và đảm nhiệm chức vụ Tổng Thư ký AIPA nhiệm kỳ 2019-2022. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh ở nước ngoài, đẩy mạnh hòa hợp dân tộc cũng chính là góp phần để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng thời, cần quan tâm tổ chức học tiếng Việt cho con em kiều bào, bởi tiếng Việt là hồn cốt của dân tộc. Các Đại sứ phải luôn quán triệt lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết; ngoại giao cần phối hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh, triển khai nhiều kênh đối thoại, tiếp xúc vừa để đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vừa tranh thủ tiếng nói ủng hộ của bạn bè quốc tế.

(Theo Báo Tiền phong)