Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

07/01/2021 08:43:00 AM

Chiến thắngNhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946 / 6-1-2021), tại Nhà Quốc hội diễn ra buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội. Tới dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ...Cách đây 75 năm, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể nhân dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc, không phân biệt già trẻ, gái trai, dân tộc, tôn giáo đã bỏ phiếu bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 đã đi vào lịch sử dân tộc, đánh dấu một mốc son chói lọi của tiến trình xây dựng thể chế dân chủ, khẳng định về mặt pháp lý quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam, từ thân phận nô lệ, đứng lên giành độc lập, làm chủ vận mệnh quốc gia, tự tổ chức ra nhà nước của mình-nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Trong 75 năm phát triển, Quốc hội đã luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với những đóng góp to lớn, quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đến dự cuộc gặp mặt.Ảnh: QUANG HIẾU.

Ôn lại chặng đường phát triển 75 năm qua của Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự tự hào, tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hy sinh to lớn của các bậc tiền bối, chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí cho thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, những đại biểu Quốc hội các khóa đã cùng toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập tự do và phát triển đất nước. Kế thừa truyền thống của 13 khóa Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước đến ngoại giao nghị viện, đóng góp vào những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong 35 năm đổi mới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những thành tựu to lớn cùng với truyền thống quý báu của chặng đường vẻ vang 75 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam sẽ tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa XV và Quốc hội các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa, phát huy, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Hiến định, luật định. Đặc biệt là những bài học xuyên suốt, cốt lõi, còn nguyên giá trị, mang tính thời đại về: Sức mạnh đoàn kết; tư tưởng trọng dân, gần dân, thân dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nắm chắc lý luận, bám sát thực tiễn, “biến nguy thành cơ”.

Khẳng định nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của đất nước nói chung và của Quốc hội nói riêng là rất nặng nề, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hoạt động của Quốc hội cần tiếp tục được đổi mới, cải tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, với sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế và sự ủng hộ, chia sẻ, giám sát của cử tri, nhân dân cả nước, Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng, không ngừng lớn mạnh, có nhiều đổi mới, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng của toàn dân tộc

(Theo QĐND)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com