Phiên họp thứ 43: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

22/03/2020 10:21:00 AM

PHƯƠNG HẰNGSau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTVQH sẽ nghe Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, theo chương trình, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Cụ thể, về công tác xây dựng pháp luật, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của 6 dự án luật, bao gồm: Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Đáng chú ý, UBTVQH cũng tiến hành cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Về các vấn đề kinh tế-xã hội, tại phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020; việc điều chuyển một phần nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính.

Cùng với đó, UBTVQH cũng cho ý kiến về cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước; dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24-12-2016 quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao.

(Theo QĐND)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com