Quốc hội chủ động, đồng hành cùng Chính phủ trên cơ sở quy định của pháp luật

04/08/2021 09:41:00 AM

Tin, ảnh; CHIẾN THẮNGQua nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc, phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, 7 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nhưng Đảng đoàn Quốc hội, Đảng bộ cơ quan VPQH đã tập trung hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, rất hệ trọng với những yêu cầu, đòi hỏi rất cao, đặc biệt là việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện khó khăn chưa từng có khi dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ tư… Đảng đoàn Quốc hội và Đảng bộ cơ quan VPQH đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để bảo đảm hoạt động liên tục của Quốc hội, kế thừa, duy trì tinh thần đổi mới của Quốc hội; các cơ quan của Quốc hội, UBTVQH, VPQH đã làm việc say sưa, tận tụy với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Công tác kiện toàn nhân sự được tiến hành bài bản, chặt chẽ, kịp thời để thực hiện ngay các nhiệm vụ.

Quốc hội chủ động, đồng hành cùng Chính phủ trên cơ sở quy định của pháp luật
 Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận.

Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội phải hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao liêm chính trong tập thể và mỗi cán bộ, đảng viên tham mưu, giúp việc, phục vụ Quốc hội. Trong đó, phải nhấn mạnh cả xây dựng đảng về tư tưởng, chính trị, về tổ chức và đạo đức. 

“Quốc hội chủ động, đồng hành với Chính phủ trên cơ sở làm đúng luật, đúng vai. Những việc khó, phức tạp thì thảo luận tập thể, công khai, minh bạch, rõ chính kiến để đi đến thống nhất, như vừa qua, các bộ, ngành, Chính phủ rất cảm ơn Quốc hội vì cách làm việc rõ ràng, mạch lạc, đúng nguyên tắc, đúng quy định pháp luật để tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Quốc hội chủ động, đồng hành cùng Chính phủ trên cơ sở quy định của pháp luật
 Quang cảnh cuộc làm việc.

Thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ cơ quan VPQH xác định trong các tháng còn lại của năm 2021, Chủ tịch Quốc hội cũng tán thành việc tổ chức nghiên cứu, học tập và quán triệt Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng bộ cơ quan VPQH thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng bộ cơ quan VPQH cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các Đề án về tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, pháp quyền, liêm chính, công khai, minh bạch, tăng tính chuyên nghiệp và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần coi trọng cơ chế chuyên gia, cộng tác viên tham gia đóng góp cho Quốc hội. Bên cạnh áp lực về khối lượng công việc và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VPQH, phải tạo động lực, tạo môi trường để cán bộ cạnh tranh lành mạnh bằng năng lực và đóng góp thực tế.

(Theo báo QĐND)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com