Tây Ninh tìm kiếm, quy tập được 257 hài cốt liệt sĩ

19/08/2022 09:49:00 AM

Tin, ảnh: LONG HỒNgày 18-8, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXI (mùa khô 2021-2022).

Giai đoạn XXI, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đã theo dõi, chỉ đạo Đội K70 và K71 tìm kiếm, quy tập được 238 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia và 17 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo 515 Tây Ninh đã chỉ đạo, hướng dẫn chặt chẽ các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 94/94 xã, phường, thị trấn và 9/9 huyện, thị xã, thành phố.

Tây Ninh tìm kiếm, quy tập được 257 hài cốt liệt sĩ
Các cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh Tây Ninh khen thưởng. 

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát huy những điểm mạnh, kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; rà soát, kết nối, xử lý các nguồn thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể. Đồng thời quan tâm chăm lo tốt các chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban chỉ đạo 515 Tây Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân nhằm thu thập, kết luận thông tin, xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có thông tin mộ tập thể liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và 275 thông tin mộ liệt sĩ trên đất bạn Campuchia.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Tây Ninh đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXI (mùa khô 2021-2022).

(Theo QĐND)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com