Thống nhất bổ sung 274 tỷ đồng để mua bù 23.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

15/09/2020 02:23:00 AM

TIẾN THÀNH 
 
 
 
(Theo Báo Hà Nội mới)
Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com