Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thông tin đến cử tri huyện Trấn Yên những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Các cử tri đánh giá cao hoạt động và kết quả của kỳ họp, nhất là việc tổ chức họp trực tuyến. Cử tri bày tỏ vui mừng trước những kết quả quan trọng của đất nước, quê hương đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, cử tri cũng bày tỏ phấn khởi khi Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030; vui mừng vì Trấn Yên đã trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc.

Trong không khí dân chủ và cởi mở, các cử tri huyện Trấn Yên bày tỏ mong muốn Nhà nước tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho miền núi; tạo cơ hội để đồng bào dân tộc vùng thiểu số tiếp cận được với thị trường trong và ngoài nước tiêu thụ sản phẩm.

Cử tri cũng mong muốn Đảng và Nhà nước ưu tiên bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống quý báu có nguy cơ mai một; giải quyết việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Đồng thời, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025; xem xét, bố trí nguồn lực để tăng thêm kinh phí chi trả hỗ trợ khoán bảo vệ rừng; với những cán bộ đang được hưởng chế độ hưu trí, bảo trợ xã hội khi đến 80 tuổi thì đều được hưởng phụ cấp người cao tuổi...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng Quốc hội kỳ này có hai điểm nhấn. Đó là: Quốc hội đổi mới một cách toàn diện theo tinh thần dân chủ hơn, công khai hơn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hơn, đồng thời đổi mới cách thức làm việc, phù hợp với điều kiện 6 tháng đầu năm 2020, với 2 giai đoạn họp: Trực tuyến và trực tiếp.

Quốc hội đã đánh giá đầy đủ kết quả của năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 về phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Trấn Yên nói riêng; chia sẻ và giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri về chính sách hỗ trợ người cao tuổi, chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng, về vấn đề xây dựng nông thôn mới... Đồng chí mong muốn đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái đồng lòng, chung sức để cùng huyện, tỉnh hoàn thành các mục tiêu đề ra, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới.

Theo TTXVN