Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới

30/06/2020 09:12:00 AM

Tin, ảnh: TUẤN HUYDự hội thảo có các đồng chí: Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng BCA; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng BCA; Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi lẵng hoa chúc mừng hội thảo. Hội thảo được trực tuyến tại các điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với hơn 2.500 đại biểu.

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới
 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Sinh thời, việc giáo dục, rèn luyện tư cách, đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ CAND luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Người đã trực tiếp viết thư căn dặn, chỉ rõ nội dung tư cách người công an cách mạng. Người khẳng định rõ: “Công an của ta là CAND, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”; “Lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc”.

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới
Quang cảnh hội thảo.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Người, Đảng ủy Công an Trung ương, BCA thường xuyên chăm lo công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ CAND; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; đồng thời chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình, quy chế và tiêu chí trong nêu gương, đề cao trách nhiệm, tính tự giác của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua.

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới
Các đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội thảo.

Hội thảo có ý nghĩa thiết thực về lý luận và thực tiễn trong việc phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của CBĐV CAND Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương, xây dựng lực lượng CAND Việt Nam đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã tham luận những ý kiến sâu sắc tập trung vào 3 nội dung chính: Nêu gương của CBĐV - Phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; CBĐV CAND thực hành nêu gương trong thực thi chức trách nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của CBĐV CAND trong tình hình mới.

Hội thảo nhận được 121 bài viết, tham luận góp phần làm sáng tỏ, khẳng định vị trí, vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi CBĐV trong Đảng, trong đó có CBĐV CAND. Ban tổ chức đã biên tập, xuất bản thành kỷ yếu phục vụ mục đích nghiên cứu, làm tư liệu tham khảo.

(Theo QĐND)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com