Việt Nam - Campuchia giao nhận bản đồ địa hình biên giới

02/08/2020 04:30:00 AM

Thanh HàHai Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia tại Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia 2006-2019 ở Hà Nội tháng 10.2019. Ảnh: Sơn Tùng.
 
Hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia tại Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia 2006-2019 ở Hà Nội tháng 10.2019. Ảnh: Sơn Tùng.
Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com