Thông tin tìm kiếm Liệt sĩ Nguyễn Văn Em, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Toàn và Lê Văn Cao

01/08/2021 09:17:00 AM

Liệt sĩ Nguyễn Văn Em

Sinh năm: 1947

Quê quán: Kim Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Nhập ngũ: 5.1965

Đơn vị: 565, QK4

Cấp bậc:

Chức vụ:

Hy sinh: 02.10.1967

Nơi hy sinh: Mặt trận phía Tây

          Nơi an táng ban đầu:

          Con ông:

 Ai biết phần mộ liệt sĩ  hiện ở đâu báo cho anh Nguyễn Văn Việt, 25/28 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 0972713566); hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 36, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 069696573; 02437349564) gmail: hhtgdlsvn@gmail.com

2- Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

Sinh năm: 1952

Quê quán: Kim Lộc, Can Lộc, Hà tĩnh

Nhập ngũ: 19/4/1970

Đơn vị: KB

Cấp bậc: Hạ sĩ

Chức vụ: Chiến sỹ

Hy sinh: 20/10/1973 ( Báo tử năm 1976)

Nơi hy sinh:

          Nơi an táng ban đầu:

          Con ông: Nguyễn Văn Hoán, mẹ là Nguyễn Thị Chắt

 Ai biết phần mộ liệt sĩ hiện ở đâu báo cho cho anh Nguyễn Văn Việt, 25/28 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội ( ĐT: 0972713566); hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 069696573; 02437349564); gmail: hhtgdlsvn@gmail.com

3- Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn

Sinh năm: 1948

Quê quán: Kim Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Nhập ngũ: 7/1967

Đơn vị: c1, d3, KH

Cấp bậc:

Chức vụ:

Hy sinh: 14/7/1969

Nơi hy sinh:

          Nơi an táng ban đầu:

          Con ông: Nguyễn Văn Thuyên, mẹ là Nguyễn Thị Em,

 Ai biết phần mộ liệt sĩ hiện ở đâu báo cho anh Nguyễn Văn Việt, 25/28 Điện Biên Phủ , Ba Đình, Hà Nội ( ĐT: 0972713566) hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 069696573; 02437349564) gmail: hhtgdlsvn@gmail.com

4- Liệt sĩ Lê Văn Cao

Sinh năm: 1935

Quê quán: Đông Lai, Quang Diễn, Kim Anh, Vĩnh Phúc

Nhập ngũ: 8/1967

Đơn vị: c23, e141  

Cấp bậc: Hạ sĩ

Chức vụ: Chiến sỹ

Hy sinh: 07/10/1968, trong trường hợp tiếp đạn

Nơi hy sinh: Theo đồng đội cho biết tại Hang Dơi, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam

Nơi an táng ban đầu: Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam

         Con ông: Lê Ngọc Thạch, Mẹ là: Dư Thị Mạch, vợ là Lê Thọ Thông

 Ai biết phần mộ liệt sĩ  hiện ở đâu báo cho  Chị Tám – Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh, Tp Hà Nội (ĐT:  0392586886); hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 069696573; 02437349564) gmail: hhtgdlsvn@gmail.com

(trianlietsi.vn)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com