Thông tin tìm Liệt sĩ Nguyễn Văn Sắc và 4 liệt sĩ khác

18/02/2019 03:30:00 AM

1- Liệt sĩ  Nguyễn Văn Sắc

Sinh năm: 1949

Quê quán: Tiến Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang

Nhập ngũ: Tháng 02 năm 1968

Đơn vị: d9, Tổng kho 23,  B2

Cấp bậc: Trung sĩ (H2)

Chức vụ: Tiểu đội (A) trưởng

Hy sinh: Ngày 23 tháng 4 năm 1972

Nơi hy sinh: Long Hiệp, huyện Bến Lức, Long An (còn một địa chỉ khác: Long Hiệp, huyện Trà Cú, Trà Vinh)

          Nơi an táng ban đầu: 

          Bố Nguyễn Văn Lệnh

 Ai biết phần mộ liệt sĩ  hiện ở đâu báo cho ông Nguyễn Văn Quang, Thuận Lý, Tiến Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang. Hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Số 8, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 024.37349564, 069696573; gmail: hhtgdlsvn@gmail.com

2- Liệt sĩ Ngô Văn Phận

Sinh năm: 1953

Quê quán: Đổng Lý, Lý Nhân, Hà Nam (Thường trú: Phúc Chu, Định Hóa,  Thái Nguyên)                        

Nhập ngũ:

Đơn vị: Sư đoàn 324

Cấp bậc: Trung sĩ (H2)

Chức vụ: Chiến sỹ

Hy sinh: Ngày 8 tháng 3 năm 1975

Nơi hy sinh: Mặt trận phía Nam

          Nơi an táng ban đầu:

          Bố là Ngô Văn Dũng

 Ai biết phần mộ liệt sĩ  hiện ở đâu báo cho ông Ngô Thanh Hải, số 10/515, Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 0949231958). Hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Số 8, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 024.37349564, 069696573; gmail: hhtgdlsvn@gmail.com

 

 

3- Liệt sĩ Phạm Văn Hương

          Sinh năm: 1949

          Quê quán: Đồng Lư, Chân Hồng ( Chân Lý) Lý Nhân, Nam Hà

Nhập ngũ:

Đơn vị: c12, d6, e24, Sư đoàn 304 (đoàn 1459)

Cấp bậc: Thượng sĩ (H3)

Chức vụ: Tiểu đội trưởng

Hy sinh: 09.3.1971 (báo tử tháng 6 năm 1976)

Nơi hy sinh: Mặt trận phía Tây

          Nơi an táng ban đầu: 

          Mẹ là Phạm Thị Tưới

 Ai biết phần mộ liệt sĩ hiện ở đâu báo cho đồng đội là ông Ngô Thanh Hải, 10/515, Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 0949231958). Hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Số 8, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 024.37349564, 069696573; gmail: hhtgdlsvn@gmail.com

  

 

4- Liệt sĩ Vũ Văn Điệp  

Sinh năm: 1949

Quê quán: Nguyễn Úy, Kim Bảng, Hà Nam

Nhập ngũ: Tháng 02 năm 1967

Đơn vị: Sư đoàn 9, Quân đoàn 4

Cấp bậc: Hạ sĩ (H1)

Chức vụ: Tiểu đội phó

Hy sinh: Ngày 15 tháng 6 năm 1969

Nơi hy sinh:

          Nơi an táng ban đầu: 

          Bố là Vũ Văn Sinh, mẹ là Đặng Thị Đường

 Ai biết phần mộ liệt sĩ  hiện ở đâu báo cho ông Vũ Minh Mẫn, số 10, tổ 11, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội (ĐT: 0904131154). Hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Số 8, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 024.37349564, 069696573; gmail: hhtgdlsvn@gmail.com

 

5- Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh  

Sinh năm: 1944

Quê quán: Phù Lưu, Nguyễn Úy, Kim Bảng, Hà Nam     

Nhập ngũ: Tháng 8 năm 1967

Đơn vị: c7, d6, e2 (Theo giấy báo tử)

Cấp bậc: Trung sĩ (H2)

Chức vụ: Tiểu đội trưởng

Hy sinh: Ngày 06 tháng 6 năm 1969

Nơi hy sinh: Cao điểm 372, số mộ 4 (Theo mảnh sơ đồ 12 do e bộ e 24 lập)

          Nơi an táng ban đầu:

          Mẹ là Nguyễn Thị Nén

 Ai biết phần mộ liệt sĩ  hiện ở đâu báo cho ông Vũ Minh Mẫn, số 10 tổ 11, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội.( ĐT: 0904131154) Hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Số 8, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 024.37349564, 069696573; gmail: hhtgdlsvn@gmail.com

(Trianlietsi.vn)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com