Thông tin tìm mộ Liệt sĩ Bùi Văn Cân

08/10/2020 08:35:00 AM

Liệt sĩ Bùi Văn Cân, Sinh năm:1950

Nguyên quán: Tú Sơn - Kim Bôi - Hà Sơn Bình nay thuộc Tú Sơn - Kim Bôi -Hòa Bình

Nhập ngũ: 09/1970 đi ngày 06/ 03/ 1971

Đơn vị : D M T

Chức vụ:  Tiểu đội phó

Hy sinh ngày 4/11/1971

Tại mặt trận phía nam

Đơn vị đã mai táng tại khu vực riêng của mặt trận.

Họ Tên mẹ: Bùi Thị Cơi

Đơn vị, địa phương, các cựu chiến binh và bà con cô bác, ai biết thông tin gì về phần mộ Liệt Sĩ trên xin vui lòng báo cho Bùi Thị Thà (cháu liệt sĩ) theo số điện thoại 0964513639; Hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Số 36, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 024.37349564, 069696573; gmail: hhtgdlsvn@gmail.com

Gia đình chúng tôi muốn tìm mộ Liệt sĩ Bùi Văn Cân 

Sinh năm:1950

Nguyên quán: Tú Sơn - Kim Bôi - Hà Sơn Bình nay thuộc Tú Sơn - Kim Bôi -Hòa Bình

Nhập ngũ: 09/1970 đi ngày 06/ 03/ 1971

Đơn vị : D M T

Chức vụ:  Tiểu đội phó

Hy sinh ngày 4/11/1971

Tại mặt trận phía nam

Đơn vị đã mai táng tại khu vực riêng của mặt trận.

Họ Tên mẹ: Bùi Thị Cơi

Đơn vị, địa phương, các cựu chiến binh và bà con cô bác, ai biết thông tin gì về phần mộ Liệt Sĩ trên xin vui lòng báo cho Bùi Thị Thà (cháu liệt sĩ) theo số điện thoại 0964513639; Hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Số 36, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 024.37349564, 069696573; gmail: hhtgdlsvn@gmail.com

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com