Thông tin tìm thân nhân liệt sĩ: ĐỘI K92 ĐÃ TÌM THẤY 28 LIỆT SĨ CÓ TÊN Ở CAMPUCHIA

02/12/2020 02:25:00 AM

Danh sách liệt sỹ của đội quy tập K92 vừa quy tập tại Kong pong trach - Campuchia, ở chùa Sây Sóc (cách cửa khẩu Xà Phía 9km) thuộc đơn vị C21, E46, F1 trận đánh diễn ra ngày 16/4/1972. 

Dưới đây là danh sách 28 liệt sỹ được quy tập:

1.Quách Văn Ao, Sinh năm 1939, quê Quang Hưng, Phù Cừ, Hải Hưng  (nay là Hưng Yên). Hy sinh: 16/4/1972 tại Kông Pông Trách, Phum Kro Mung Bông Xa Na

2 .Nguyễn Xuân Ban, Sinh năm 1950 An Ấp, Phụ Dực, Thái Bình. Hy sinh: 16/4/1972 ,

3 .Nguyễn Bá Chinh, Sinh năm 1950 Tây Hồ, Tiên Lữ, Hải Hưng (nay là Hưng Yên). Hy sinh: 16/4/1972 Kông Pông Trách Bâng Xa La

 1. Lê Hồng Cứ, Sinh năm 1950 Tam Đa, Yên Phong, Yên Định . Hy sinh: 16/4/1972 Kông Pông Trạch, Phum CRo Mung, Bông Xa Long An, Kông Pông Trách
 2. Nguyễn Văn Diễn, Sinh năm 1952, Yên Lạc, Vĩnh Ninh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Hy sinh: 16/4/1972 Kông Pông Trách Phum Cờ Ro Mung, Bâng Xa Long An, Kông Pông Trạch, Cam Pốt, (Tọa Độ 452 - 654)08. 1/50.000
 3. Lê Hữu Được, Sinh năm 1958 Trịnh Xá, Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa. Hy sinh: 16/4/1972 Tây Nam Kông Pông Trạch 7km, Tây đường Kông Pông Trạch, Hà Tiên
 4. Nguyễn Thanh Dương, Sinh năm 1941 Thọ Lành, Thụy Quỳnh, Thụy Anh, Thái Bình. Hy sinh: 16/4/1972 Tây Nam, Kông Pông Trạch 2000m đường Kông Pông Trạch,Hà Tiên
 5. Nguyễn Công Hận, Sinh năm 1950 Long Thành, Nghệ An. Hy sinh: 16/4/1972
 6. Nguyễn Quang Hùng, Sinh năm 1950, Định Thành, Yên Định. Hy sinh: 16/4/1972, Kông Pông Trạch, Bông Xa La (tọa độ 542 - 634)08 1/50000
 7. Trịnh Văn Kiểm, Sinh năm 1952, Yên Lạc, Vĩnh Linh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Hy sinh: 16/4/1972 Khu vực Nam Kông Pông Trạch
 8. Trịnh Đình Kiểm, Sinh năm 1952, Vĩnh Linh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Hy sinh: 16/4/1972, Kông Pông Trạch, Bông Sa la (452-634)08 1/50000
 9. Nguyễn Văn Kiến, Sinh năm 1950, Thiệu Hưng, Thiệu Hóa. Thanh Hóa. Hy sinh: 16/4/1972, Kông Pông Trạch, Bông Xa La (452-634)08 1/100000
 10. Cao Văn Kim, Sinh năm 1940An Khánh, Hoài Đức, Hà Tây. Hy sinh: 16/4/1972Công Pông Trách, CampuchiaBảng Xa La

14.Hoàng Ngọc Ký, Sinh năm 1950, Cống Bốc, Cộng Hòa, Yên Hưng, Quảng Ninh. Hy sinh: 16/4/1972Công Pông TráchTọa độ (452-634)08 Phum Cơ Ro Mung, Bâng Xa La, Công Pông Trách, Cam Pốt, tỷ lệ 1/50000

 1. Nguyễn Thế Lâm, Sinh năm 1941, Viên Quang, Quang Hưng, Hải Hưng (nay là Hưng Yên). Hy sinh: 16/4/1972, Tây tây nam, Kông Pông Trạch 2km đường Kông Pông Trạch, Hà Tiên
 2. Phạm Thanh Làn, Sinh năm 1950, Quang Hưng, Phù Cừ, Hải Hưng (nay là Hưng Yên). Hy sinh: 16/4/1972, Kông Pông Trạch, Bông Xa La (752-634) ô 8 150.000
 3. Phạm Thanh Lân, Sinh năm 1950, Viên Quang, Quang Hưng, Phù Cừ, Hải Hưng (nay là Hưng Yên). Hy sinh: 16/4/1972, Kông Pông Trạch, Phum Kờ Rơ Nung, Bông Xa La, Cam Pốt
 4. Phan Văn Lệ, Sinh năm 1950, Miền Bắc. Hy sinh: 16/4/1972 tại Công Pông Trạch, Bông Xa La
 5. Đinh Hữu Lợi, Sinh năm 1948, Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An. Hy sinh: 16/4/1972 Bông Xa La
 6. Ngô Bá Ngọc, Sinh năm 1952, Quảng Định, Quảng Xương, Thanh Hóa. Hy sinh: 16/4/1972 tại Kông Pông Trách, PRây Xa La (452 - 634)08 1/50000
 7. Nguyễn Đình Nông, Sinh năm 1954, Thuận Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Hy sinh: 16/4/1972, Kông Pông Trạch, Bông Xa La
 8. Lê Đình Quế, Sinh năm 1931, Yên Xuân, Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa. Hy sinh: 16/4/1972, Phum Cờ Ro Mung, Bông Xa La, Kông Pông Trạch, Cam Pốt,
 9. Phạm Đình Ro, Sinh năm 1949, Cao Thanh, Mỹ Tân, Ngọc Lạc, Thanh Hóa. Hy sinh: 16/4/1972, Phum Cờ Ro Mung, Bông Xa La, Công Bông Trạch, Cam Pốt,

24.Lê Ngọc Sửu, Sinh năm 1950, Bái Ân, Định Thành, Yên Định, Thanh Hóa. Hy sinh 16/4/1972 Kông Pông Trạch, Phum Cờ Ro Mung, Bông Xa La, Kông Pông Trạch. TĐ (452 - 63.4)08 1/50.000

25.Trần Quốc Toản, Sinh năm 1950, Dân Chủ, Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình. Hy sinh: 16/4/1972 Tây tây nam Công Pông Trạch 7000m 200m tây Kông Pông trạch

 1. Nguyễn Hữu Tràng, Sinh năm 1949, Minh Tiến, Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh. Hy sinh: 16/4/1972Kông Pông Trạch,Phum Kờ Ro Mung, Bông Xa La, Kông Pông Trạch, Cam Pốt (452 634 - 1/50000)
 2. Phạm Xuân Tụ, Sinh năm 1945, Hợp tác xã vận tải tháng 8 Móng Cái, Quảng Ninh. Hy sinh: 16/4/1972 Tây tây nam Công Pông Trạch 7km, 2km tây đường Công Pông Trạch, Hà Tiên
 3. Lê Xuân Việt, Sinh năm 1948, Nông Trang, Đông Hưng, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh. Hy sinh: 16/4/1972 Kông Pông trạch, Phum Kờ Ro Mung, Bông Xa La, Campuchia, tọa độ (45-634) ô 8, tỷ lệ 1/50000.

Vậy, các gia đình có liệt sĩ hy sinh trong ngày 16/4/1972 tại Kong Pong Trạch liên hệ trực tiếp với đội quy tập K92 qua số điện thoại cộng tác viên phụ trách khu vực Quốc Tế: 0968.347.190; Hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bình Phước - ông Vũ Đình Luật, Chủ tịch Hội, số điện thoại: 0979.428.399

 (Trianlietsi.vn)

 

 

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com