Tìm liệt sĩ Đặng Văn Xiêng

27/12/2018 09:50:00 AM

Tìm liệt sĩ Đặng Văn Xiêng
Đặng Công XưởngLiệt sĩ Đặng Văn Xiêng

Sinh năm 1937
Quê quán: An thái - An lão - Hải Phòng.
Đơn vị: Đoàn Công binh 1506.
Hy sinh ngày 10/01/1967 (theo giấy báo tử).
Tại: mặt trận phía Nam.
Thông tin bổ sung: Trước đó khoảng gần 1 năm, lá thư cuối cùng mà Liệt sĩ gửi về từ Hòa Vang, Quảng Nam - Đà Nẵng.
    Ai biết thông tin  về liệt sĩ Xiêng xin liên lạc về: Đặng Công Xưởng, đại học Hàng hải, Hải Phòng, điện thoại: 0903417305.

 

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com