Thông tin tìm thân nhân liệt sĩ

07/01/2019 03:05:00 AM

Thông tin tìm thân nhân liệt sĩ

 

Ngày 24/9/2018, ông Lê Ngọc, địa chỉ gmail: (lengoc37dc@gmail.com), thường trú: xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An, thông tin tới Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Ông Ngọc cho biết: Tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An (trên bia mộ có ghi họ và tên liệt sĩ, có huyện, có tỉnh, song không có xã); 03 phần mộ liệt sĩ từ khi quy tập vào Nghĩa trang liệt sĩ Diễn Yên chưa có gia đình nào đến nhận. Vậy thân nhân 03 liệt sĩ và đồng chí, đồng đội cùng bà con  ai biết thân nhân của 03 liệt sĩ quê ở đâu xin báo cho gia đình liệt sĩ và liên hệ với  ông Lê Ngọc ( lengoc37dc@gmail.com), thường trú: xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

1-    LS Võ Duy Đến

Diễn Châu, Nghệ An

2-    LS Lê Kế

Quảng Xương, Thanh Hóa

3-    Lê Mẫn

Quảng Xương, Thanh Hóa

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com